Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNaturdata-fra-organisationer-og-virksomheder


Naturdata indsamlet og leveret af professionelle brugere​


Hvilke naturdata kan leveres?

Data skal være indsamlet efter de tekniske anvisninger som findes på fagområdet natur, og som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi - er ansvarlig for. De specifikke tekniske anvisninger på naturområdet kan ses på DCEs hjemmeside.


Hvor placeres og vises data?

Naturdata lægges i Naturdatabasen og udstilles på Danmarks Arealinformation i temaet: ’Naturregistreringer (VVM o.a.)’. Data i dette tema er udelukkende indsamlet af organisationer og virksomheder, der har valgt at være dataleverandører til Miljøportalen. Grunden er, at det skal være nemt at adskille data indsamlet af hhv. organisationer/virksomheder og myndigheder.


Hvordan kan data lægges ind?

Data lægges ind vha. værktøjet NaturAppl eller via eget system, som anvender Miljøportalens webservices. I vil få tildelt en rolle i Miljøportalens brugeradministration, der giver adgang til at oprette og redigere data.
Miljøportalen modtager både engangsleveringer af data samt løbende indlevering af data.


Dataansvar og kvalitetssikring

Data indleveres af dataleverandøren til fri afbenyttelse via offentlig udstilling på Arealinformation og Naturdata. Dataleverandøren er dataansvarlig. Det vil tydeligt fremgå af temaet ’Naturregistreringer (VVM o.a.)’ på Arealinformation og ved registreringerne i Naturdatabasen, hvilken virksomhed/organisation der er dataansvarlige for de enkelte datasæt. Formålet er, at det altid skal være muligt at se, hvor data stammer fra. Dataansvaret bliver angivet i form af CVR nr. og navn på dataleverandøren i Danmarks Arealinformation og i Naturdatabasen.

Det er ingen hindring, hvis data er indsamlet og kvalitetssikret af en uafhængig tredjepart på vegne af dataleverandøren. Det er alene et krav, at dataleverandøren er dataansvarlig.


Support og vedligehold af data

Dataleverandør er ikke forpligtiget til at vedligeholde data med mindre det konstateres, at data er fejlindtastet. Ved fejlindtastninger i Naturdatabasen er dataleverandøren forpligtet til at foretage opdateringer af de fejlindtastede data.

​​