Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Data fra organisationer og virksomheder

​​​​​​​

Data indsamlet af professionelle brugere 


Lad andre få gav​n af dine data

- bliv dataleverandør til Miljøportalen

Mange har glæde af, at der er let adgang til data om vores fælles natur og miljø. En øget tilgængelighed til kvalitetssikrede data, giver bl.a. myndighederne og andre interessenter et bedre grundlag for at vurdere miljøtilstanden i Danmark.

Data kan indgå i nye sammenhænge

Data der indsamles til et bestemt formål kan benyttes i mange andre sammenhænge og være meget værdifulde bl.a. benyttes artslister, udarbejdet i forbindelse med §3-registreringer, også til Biodiversitetskortet og de kommuner, der laver Naturkvalitetsplaner. Ved at levere dataene til miljøportalen, er det muligt at fremsøge alle data ét sted. 


Bliv dataleveran​​dør

Ønsker din organisation/virksomhed at indgå en aftale om at indlevere data til Miljøportalen til offentlig anvendelse, skal I indgå en dataleveranceaftale. Din organisation/virksomhed bliver derefter dataleverandør.


Hvilke data kan leveres?

Miljøportalen kan modtage data, der fx er indsamlet i forbindelse med VVM-undersøgelser og enkeltregistreringer af artsfund.
Miljøportalen modtager både data, der leveres løbende samt engangsleveringer.

​​
Data placeres ét sted

På Danmarks Arealinformation findes miljødata, der har tilknyttet en geografisk placering og derfor kan fremsøges og vises på kort. De mange miljødata giver en unik mulighed for at bruge Arealinformation som indgang til at se data på tværs af myndigheder og fagområder. Miljødata kan søges frem inden for et større geografisk område eller for fx en specifik matrikel.

Alle har adgang til at søge data, men hidtil har det været myndigheder, der har kunnet inddatere og redigere i data. Det er Miljøportalens ønske, at datagrundlaget på Arealinformation bliver udvidet yderligere med data indsamlet af organisationer og virksomheder.

Læs mere om Arealinformation