Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksSøg Overfladevand

​​På overfladevandsområdet kan du finde data om 'det rene vand' fra vandløb, søer og hav. Du kan bl.a. finde oplysninger om marine profilmålinger, vandføringsdata og data om vandløbskvalitet. Derudover finder du data om punktkilder, dvs. ​udledninger fra et afgrænset sted fx et kloakrør og dækker over data om spildevand, regnvandsudløb, renseanlæg og dambrug samt kemi- og vandføringsdata. ​ 


Se data om vand på Danmarks Arealinformation

På miljøkortet Danmarks Arealinformation kan du finde data om det 'rene vand' fra vandløb, søer og hav. Derudover er data om punktkilder også tilgængelige på Arealinformation. Alle har adgang til at se data på Arealinformation. Vejl​edning til Danmarks Arealinformation​​
​​​
​​
​​