Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Arbejder du med vand?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Arbejder du med vand?

​​​

Se vandføringsdata for vandløb
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation​kan du se hvor stor gennemstrømningen er i vandløb.
Find vandløbskvalitet​
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation​kan du se indeksværdier for Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI-indeks).​
​Se marine profilmålinger​
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation​kan du se marine profilmålinger.
Søg overfladevandsdata (søer, fjorde, kyster)

På miljoeportal.dk kan du læse mere om, hvor du søger efter overfladevandsdata.

​Se nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme områder​
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation​kan du se nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme områder, der kan have betydning for grundvandet.
​Se særlige indsatsområder for grundvandet​
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation​kan du se særlige indvindings- og indsatsområder.
Se grundvandsboringer​​
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation​kan du se boringer.

Om grundvandsdata​​
På miljoeportal.dk kan du læse mere om, hvor du søger efter grundvandsdata.

​​