Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Rådgiver / biolog

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Er du rådgiver / biolog?
​​​

Se beskyttet natur
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation, kan du finde områder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.
Du kan samtidig se, om der ligger beskyttet natur på din grund, hvilket kan have betydning for tilbygningsprojekter og drift.

​Se områder med høj naturværdi (HNV)
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation, kan du søge efter områder med høj naturværdi (HNV), og dermed se arealer der rummer de største biodiversitetsværdier. 
Se vandføringsdata for vandløb
Se hvor stor gennemstrømningen er i vandløb.
Find vandløbskvalitet​
Se indeksværdier for Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI-indeks).
Se rådighedsindskrænkninger 
Du kan se bygge- og beskyttelseslinjer, der har betydning for din ejendom / dit lokalområde.​​