Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Landmand

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Er du landmand?

​​Se jordbundstype​
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation, kan du se hvilken jordbundstype dine marker har. 
Se markblokke
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation, kan du se dine markblokke.
Se områder med ​høj naturværdi (HNV)​
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation kan du søge efter områder med høj naturværdi (HNV), og dermed se arealer der rummer de største biodiversitetsværdier. 

Se beskyttet natur
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation, kan du finde områder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.
Du kan samtidig se, om der ligger beskyttet natur på din grund, hvilket kan have betydning for tilbygningsprojekter og drift.

Se rådighedsindskrænkninger 
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation, kan du se bygge- og beskyttelseslinjer, der har betydning for din ejendom / dit lokalområde.

​Se din ejendom fra luften fra 1945 til i dag​
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation kan du se din ejendom fra 1945 og frem til i dag. 
Flyfotos og ortofotos fra 11 forskellige årgange er tilgængelige foruden historiske- og topopgrafiske kort.

Søg ejend​omme vha ejendomsnr, matrikelnr mm 

På miljøkortet, Danmarks Arealinformationkan du søge og få vist ejendomme ved hjælp af adresse, ejendomsnr, ​ejerlav og matrikelnr. Derefter kan​ du klikke forskellige temaer til, der indeholder oplysninger om natur- og miljøforhold i området. ​​

Find specifik adresse på Arealinformation 
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation kan ​du søge og få vist en adresse. Derefter kan du klikke forskellige temaer til, der indeholder oplysninger om natur- og miljøforhold i området. 
​Se hvor grundvan​det beskyttes​
På miljøkortet, Danmarks Arealinformation​, kan du se områder med særlig beskyttelse af grundvandet.

​​