Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Søg miljødata i Arealinformation

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Danmarks Arealinformation er et miljøkort med offentlige data. Du kan søge efter tværfaglige miljødata for en specifik matrikel eller inden for et større geografisk område. ​Data i Arealinformation er angivet med temanavne, som dækker over et datasæt. Via 'Jordforureningstemaet' kan du fx se om jorden er forurenet.Alle har adgang til at søge data, mens det kun er myndig​heder eller organisationer/virksomheder, der har indgået en dataleveranceaftale, der kan inddatere og redigere i data. ​​​Læs mere om hvordan organisationer og virksomheder kan blive dataleverandører


Ønsker til data på Danmark​s Arealinformation?

Danmarks Miljøportal arbejder løbende på at få flere data på Danmarks Arealinformation. I nyhedsbrevet kan du følge med i hvilke nye data og temaer, som kommer på Arealinformation. Tilmeld dig Miljøportalens nyhedsbrev.

De miljøfaglige følgegrupper indstiller data til visning på Danmarks Arealinformation. Har du ønsker til nye data på Arealinformation, skal du kontakte Miljøportalens support, som kan videresende forslag og ønsker.


Hvem må bruge baggrundskort?

Baggrundskort m.v. fra Geodatastyrelsen:

Baggrundskort, højdemodel, administrative grænser m.v. fra Geodatastyrelsen – se Geodatastyrelsens hjemmeside, hvor betingelser for brug af Frie data er beskrevet.
 


Hvem må bruge or​​​tofotos(DDO®land)?

COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort på Danmarks Arealinformation. Disse ortofotos må kun anvendes af Miljø- og Fødevareministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal. Det betyder, at det kun er disse myndigheder, der må kopiere ortofotos (i form af udskrivning eller download af billeder eller kopiering af skærmbilledet). Myndigheder uden for partnerskabet omkring Danmarks Miljøportal må således IKKE anvende ortofotos.

Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt.

Privatpersoners anvendelse af ortofotos

Ortofotos må endvidere anvendes af privatpersoner til eget personligt brug. Der gælder dog følgende regler for privat brug:

Man må foretage privatkopiering på papir (dvs. printe det) til privat brug, dvs. at kopien alene må anvendes af en selv eller ens familie, venner eller lignende nære kreds.

Man må foretage digital kopiering (skærmdump, download) til personlig brug, dvs. at kopien alene må anvendes af en selv eller inden for husstanden.

I begge tilfælde skal kopien være foretaget af én selv. Man må altså ikke lade andre tage kopien for sig. Al anden brug af ortofotos kræver tilladelse fra COWI.

Det indebærer, at man som privatperson fx IKKE, uden tilladelse fra COWI, må:

  • give et print eller digital kopi af ortofotoet videre til en advokat, der arbejder for ham/hende i en sag
  • give et print eller digital kopi af ortofotoet videre til kommunen i forbindelse med fx en byggesag (medmindre naturligvis at kommunen har købt dette ortofoto)
  • bruge det til planlægning af sin landbrugsbedrift

Henvendelse om brug af ortofotos bedes rettet til hna@cowi.dk

 

Hvem må bruge det historiske flyfoto fra 1945?

I-GIS har den fulde ophavs- og ejendomsret til det historiske flyfoto fra 1945.
​​