Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Søg Naturdata

​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​På naturområdet kan du blandt andet fremsøge data om dyrefund, fugletællinger, fredninger og beskyttelseslinjer. 

Om Naturdata​basen

Naturdatabasen er den landsdækkende database, som indeholder kommunernes og Miljø- og Fødevareministeriets naturdata, som er indsamlet i forbindelse med  besigtigelser og overvågningsprogrammer. 

Tegningen viser adgang til nat​​​​urdatabasen 

1. Se naturdata på Danmarks Arealinformation

Danmarks Arealinformation indeholder tværfaglige miljødata, som alle har adgang til og i de forskellige temaer kan du få fremvist naturdata geografisk. Naturdata kan både søges frem via temaer eller via funktionen Søg Naturdata.

Knappen 'Søg Naturdata' under fanen 'Søge og Finde' på Danmarks Arealinformation gør det muligt at søge data om natur for et område, som du selv udvælger.

2. Hent naturdata via webservices

Danmarks Miljøportal stiller gratis webservices til rådighed til udtræk af naturdata fra naturdatabasen, som du kan koble til dit eget fagsystem.

3. Hent naturdata via Danmarks Naturdata

Danmarks Naturdata er en adgang til at fremsøge naturdata på tværs af hele landet. Denne adgang giver fx mulighed for at se hvilke arter, som er fundet i hele Danmark. Danmarks Naturdata, fungerer som søgeindgang til data, som ligger i Naturdatabasen. Siden giver mulighed for at fremsøge data ud fra specifikke kriterier som fx geografi, fritekst eller andre filtre som fx bilag IV-arter, men det er også muligt hurtigt og let fx at se hvad myndigheder har registreret i et område. Sitet giver desuden mulighed for download af op til 1000 aktiviteter ad gangen.


​​