Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint
Administrer tilladelserAdministrer tilladelser
|
VersionshistorikVersionshistorik

Navn

Titel

Opløftningsbillede

Sideindhold

​​​

Den nye database til data om badevandskvalitet gik i luften ultimo maj 2016, som et nybygget modul til punktkildedatabasen PULS.

En fællesoffentlig badevandsdatabase er en forbedring i forhold til i dag, hvor data først indhentes fra de 88 badevandskommuner efter badesæsonen. Et opdateret og forbedret datagrundlag vil bidrage til en mere effektiv opgaveløsning for Naturstyrelsens medarbejdere. Desuden vil det sikre et ensartet landsdækkende datagrundlag, hvor der er mulighed for at analysedata kan indberettes real time til PULS og på sigt automatisk offentligøres på Arealinformation.

Den 14. juli 2016 vil der blive foretaget en systemopdatering af PULS Badevand for at implementere de sidste udeståender. En vejledning (en såkaldt Quick Guide) vil desuden blive lagt Miljøportalens Help Center​ og mailet direkte til kommunale badevandsansvarlige.

[rettelse: systemopdatering af PULS Badevand er flyttet til den 21.7.2016, red]

Allerede nu kan I indberette badevandsdata

I forbindelse med udvidelsen af PULS-databasen med et badevandsmodul, er PULSBasis også blevet udvidet således, at I kan se og redigere data fx om jeres badevandsstationer. PULSBasis er dog tænkt som et test-system, og arbejdsgangene er derfor ikke optimeret til daglig brug.

Derfor opfordrer styregruppen for PULS Badevand jer til at tage kontakt til en it-leverandør, så I kan få et system (slutbrugerløsning), der er mere brugervenligt. En slutbrugerløsning anvender PULS' webservices til at visualisere, behandle og indberette data fra badevands- og kontrolstationer.

Kontakt en it-leverandør for at høre, hvor langt de er nået med integrationen af fagsystemer.

Følgende leverandører har allerede tilkendegivet, at de vil lave en badevandsløsning, men der kan også være andre:

DHI, kontaktperson: Jesper Dannisøe, jda@dhigroup.com

NemPULS, Kontaktperson: Christian Lykke, info@nempuls.dk

Frontmatec, kontaktperson: Kim Nissen, kn@frontmatec.com

Se hvilke eksisterende systemer, der leverer og behandler data (spildevand, regnbetingede udledninger og dambrug) fra PULS


Hvad skal kommunale badevandsansvarlige gøre:

Styregruppen for PULS Badevand gør opmærksom på følgende opgaver:

  1. Indkøb en slutbrugerløsning til håndtering af badevandsdata (se ovenfor)
  2. Tjek og evt. rediger de stations- og analysedata, der er blevet migreret (overført) fra de lokale Mermaid-databaser til PULS Badevand
  3. Sørg for, at den badevandsansvarlige er oprettet i Danmarks Miljøportals brugeradministration med rettigheder til at åbne PULS Badevand
  4. Kontakt jeres analyselaboratorium angående deres indlevering af analysedata til PULS Badevand
  5. Sørg for, at data for sæsonen 2016 er indlæst og godkendt i PULS Badevand inden 1.11.16

 

2.   Migration af historiske data

De data, som I har fremsendt i form af jeres lokale Mermaid-databaser, vil blive migreret (overført) til PULS. Da vi ikke sorterer i de data, der ligger i jeres Mermaid-databaser, bliver alle stationer med tilhørende data automatisk flyttet med over i PULS. Hvis der er stationer, som burde være lukket, eller som skal ændres fra at være registret som badevandsstation til at være kontrolstationer eller andre typer af "urene" data, vil I kunne rette data vha. PULSBasis.

Eventuelle rettelser af data om stationerne skal foretages inden jeres analyselaboratorier begynder at lægge data for sæsonen 2016 ind i PULS. I vil modtage en mail med vejledning til, hvordan i fremsøger, tjekker og eventuelt redigerer jeres badevandsstationer i PULSBasis.

 

3.   Brugerstyring og adgang til PULS Badevand

For at kunne redigere i PULS Badevand skal du være oprettet i Danmarks Miljøportals brugeradministration og have en brugerkonto, der har rollen miljoe_punktkilder_fagmedarbejder_kommune. Hvis du allerede har en brugerkonto hos Danmarks Miljøportal, skal du blot have tildelt rollen. Der er din lokale brugeradministrator i kommunen, der opretter brugerkonti og tildeler roller. Kontakt Miljøportalen hvis du er i tvivl om, hvem der er din brugeradministrator. Læs mere om brugeradministration.

 

4.   Laboratoriernes indberetning af analyseresultater

I PULS Badevand, ligesom på de nuværende moduler af PULS, vil analyselaboratorierne løbende indlevere analyseresultaterne samt tolkningsstøttedata direkte til PULS via webservices. På den måde kommer indleveringen af analysedata til at fungere som det kendes fra grundvands- og spildevandsområdet. Kommunen skal derefter godkende analyserne. Tag derfor kontakt til det laboratorium, der foretager jeres badevandsanalyser og hør, hvornår de forventer at kunne begynde at lægge data i PULS.

​Analyselaboratorierne har sammen med mulige udviklere af slutbrugerløsninger modtaget information om projektet ved en række leverandørmøder. 

 

5.   Badevandssæsonen 2016

Data for badesæsonen 2016 skal indleveres til PULS, sådan at det samlede EU-udtræk kan laves fra PULS i december 2016. Derfor skal årets analyser være indlæst og godkendt i PULS den 1. november 2016.

Sæsonen 2016 bliver en overgangssæson, hvor både kommunernes it-leverandører og laboratorierne skal udvikle deres systemer, så de kan benytte PULS' webservices. Så snart laboratorierne har deres systemer klar, vil det være en fordel, hvis de begynder at lægge data i PULS. Kommunerne vil kunne se og godkende analysedata via PULSBasis, hvis udviklingen af systemer til kommunerne sker efter at laboratorierne er begyndt at indlevere data til PULS. Styregruppen for PULS Badevand vil anbefale, at I som kommune hurtigt køber en brugervenlig løsning i stedet for at bruge PULSBasis, som er beregnet til test-formål. 

Har du spørgsmål så skriv til support@miljoeportal.dk og mærk din mail med emnet Badevand.

 

Hvordan fødtes ideen om en badevandsdata?

Bestyrelsen for Danmarks Miljøportal vedtog den 16. marts 2015, at der skulle udvikles en national database til opbevaring af data om badevandskvaliteten i Danmark. Det blev besluttet, at databasen skulle laves som en udvidelse af den allerede eksisterende PULS-database.

Siden da har styregruppen og projektgruppen for PULS Badevand arbejdet med at få defineret og udviklet PULS Badevand ud fra forudsætningen om at udvide og samtidigt genbruge så meget af den allerede udviklede teknologi fra PULS som muligt.

​---

[i] ​Styregruppeformand Mikkel Hall (NST), Peter Jessen (NST), Knud Mikkelsen (Hjørring Kommune) og Henrik Kokholm (Holbæk Kommune).

[ii] Peter Jessen (NST), Rikke Kepp (Odsherred Kommune), Christina Green (Holbæk Kommune) og Carsten Strøm (Helsingør Kommune).

Artikeldato

DMP Fagområde

Grundvand

DMP Systemer

PULS

Manchet

Skjul fysiske URL-adresser fra søgninger

Indholdstype: DMP Nyhed
Version:
Oprettet af kl. af
Senest ændret kl. af