Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
SharePoint
Administrer tilladelserAdministrer tilladelser
|
VersionshistorikVersionshistorik

Navn

Titel

Opløftningsbillede

Sideindhold

​​
Der vil komme et  nyt tema med Indvindingsoplande indenfor OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) på Danmarks Arealinformation. Temaet vil, ligesom det eksisterende tema med indvindingsoplande udenfor OSD, blive vedligeholdt af SVANA, Miljø- og Fødevareministeriet (tidligere NST).


Indvindingsoplande indenfor og udenfor OSD

​Indvindingsoplande indenfor OSD

På MiljøGIS findes nu et tema med indvindingsoplande indenfor OSD. Dette tema er i proces og kommer på Arealinformation ved kommende release (vinteren 2016/17). Temaet indeholder på nuværende tidspunkt primært indvindingsoplande fra kortlægninger, som er afsluttet af NST fra 2013 og frem. 

Indvindingsoplande udenfor eller delvist udenfor OSD

Indvindingsoplande udenfor OSD udpeges i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. De udpegede indvindingsoplande findes allerede på Arealinformation og vil blive opdateret af SVANA med de oplande, der i øjeblikket er i høring, når næste bekendtgørelse vedtages. I høringsperioden vil høringstemaet blive vist på MiljøGIS. ​



Kommunale beregninger kan inddrages i temaerne med indvindingsoplande

SVANA tilbyder kommunerne at bidrage med oplysninger til prioritering af den kommende grundvandskortlægning. Herunder oplysninger til afgrænsning og udpegning af indvindingsoplande til almene vandforsyninger hhv. udenfor og indenfor OSD samt undtagelsesvis justering af allerede grundvandskortlagte arealer. Læs mere om mulighederne for dette i Grundvandskortlægningens nyhedsbrev.​

Kommunernes egne indvindingsoplande indenfor og udenfor OSD kan medtages i temaerne. Det sker ved at kontakte SVANA, som beskrevet i ovenstående nyhedsbrev. SVANA kvalitetssikrer de kommunale beregninger, hvorefter de kan indgå i de nævnte temaer på Arealinformation. I tilfælde af forskellige beregninger hos kommunen og SVANA fx grid størrelse for beregningerne, vil SVANA afgøre, hvilket opland der skal være den autoritative udpegning.

Artikeldato

DMP Fagområde

Grundvand

DMP Systemer

Danmarks Arealinformation

Manchet

Skjul fysiske URL-adresser fra søgninger

Indholdstype: DMP Nyhed
Version:
Oprettet af kl. af
Senest ændret kl. af