Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksÆndring-i-grundvandskortlægningsdata-på-Danmarks-Arealinformation

23-03-2018

 Ændring i grundvandskortlægningsdata på Danmarks Arealinformation

Download og webservices med grundvandskortlægningsdata er fremover tilgængelige via MiljøGIS fra Miljøstyrelsen.

​En række datasæt på Danmarks Arealinformation, som var samlet i temagruppen "Drikke- og Grundvand" bliver fremover vedligeholdt i grundvandskortlægningens egen database kaldet GRUKOS. Alle temaer – bortset fra "Grundvandsdannelse" – vises stadigvæk på Danmarks Arealinformation, men kan ikke længere downloades fra Danmarks Arealinformation.

På Danmarks Arealinformation kan du tilføje temaerne ved at følge denne vejledning og søge i lagkatalog i gruppen "Natur- og Miljøovervågning".

Download og træk på webservices (WMS/WFS) med temaerne skal nu ske via MiljøGIS. Temaet "Grundvandsdannelse" er fremover kun tilgængeligt på grundvandskortlægningens MiljøGIS sammen med andre fagspecifikke datasæt. Vejledning til download af data og opsætning webservices fremgår af Miljøstyrelsens udstilling af data fra grundvandskortlægningen. En kort temabeskrivelse og url'en til servicen findes på geodata-info.dk og  søge f.eks. efter Drikkevandsinteresser.

Yderligere spørgsmål vedr. grundvandskortlægningens data kan rettes til trini@mst.dk.