Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksÆndringer-i-Webservices-for-Rottesystemer

12-07-2018

 Ændringer i Webservices for Rottesystemer

Vigtigt for udviklere!

​​Dette er en opdateret information om ændringer som relaterer sig til Rottehullet og Rottereden/Rottedatabasen som følge af den nye bekendtgørelse(BEK nr 1723 af 17/12/2017), der trådte i kraft januar 2018.

Her i er en pdf der forklarer nærmere om de pågældende ændringer. Udviklere fra kommunernes lokale rotteløsninger bør derfor gøre sig bekendt med dette dokument: Rotte 18_2 WS Changes.pdf​​

Datoer for systemopdateringer på miljøerne, som udviklere skal være bekendte med i forbindelse med release 18,2 på rotter:

TEST 23/08-2018     DEMO 06/09-2018      PROD 13/09-2018

Følg med på oversigten over Danmarks Miljøportals Systemopdateringer

Der gøres opmærksom på at disse ændringer er kravspecificeret af Rotteprojektgruppen i samarbejde med Miljøstyrelsen.

BEMÆRK! at der er af Kommunernes repræsentanter i Projektgruppen krævet en række ændringer PÅKRÆVET/Requirred. 

Dette vil have indflydelse på ældre data som forsøges indsendt efter Produktionsdatoen på Rotte release 18,2 (13/09-2018)

Alle leverandører eller kommuner som ønsker adgang til Miljøportalens testmiljø for at se ændringerne i Rottehullet før release til Demo, kan henvende sig til: Miljøportalens Support

Klik her for at tilgå tidligere publiceret varsling om ændringer i fbm. bekendtgørelsen​