Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation Links”Jeg-sparer-utrolig-meget-tid,-da-alt-data-er-samlet-ét-sted-”

02-04-2014

 ”Jeg sparer utrolig meget tid, da data er samlet ét sted.”

Anders Jensen, medejer af Roskilde Sten og Grus er glad for at han for nyligt opdagede Danmarks Arealinformation.

Jeg hørte om Danmarks Arealinformation fra en af mine kollegaer i Jylland, der anvendte det. Herefter begyndte jeg selv at lege med det og fandt ud af, at det meste, der er værd at vide, er samlet her. Jeg sparer utrolig meget tid, da data er samlet ét sted.” siger Anders Jensen.

Roskilde Sten & Grus ApS aktiviteter er grusgravdrift fra Øde Hastrup Grusgrav ved Roskilde. Som råstofvirksomhed er de naturligvis meget interesseret i at vide så meget som muligt om hvad de kan forvente at finde i jorden før vi påbegynder en graveaktivitet. Typiske arbejdsopgaver er at undersøge, hvor der findes nye råstoffer og hvor stort et område det drejer sig om. Her hjælper Arealinformation til at give et overblik over, hvor råstofferne kunne befinder sig og hvilke matrikler det drejer sig om. Desuden kigger Anders efter, hvad der kunne være af eventuelle forhindringer, så som fredninger og hvordan prøveboringerne ser ud, om det er et interesseområde, andre klassificeringer eller om det blot er en uopdaget mark.

Danmarks Arealinformation er med til at give et overblik, før man begynder at grave og vise om det rent praktisk kan lade sig gøre at udvinde råstofferne.

Ved nye graveansøgninger skal myndighederne have dokumentation om at der faktisk findes råstoffer på de ansøgte arealer, når virksomheden vil begynde at grave i et nyt område. Her kan informationerne fra Danmarks arealinformation være til stor gavn.

”Kortet giver et godt overblik, ved at man kan tænde og slukke for de forskellige lag alt efter hvilken case man arbejder med – det er jo ikke altid, man sidder og skal bruge alle temaer på en gang. Det er dejligt, at man selv kan tegne polygoner i kortet, hvis man f.eks. bare vil have vist en lille del af en matrikel.”

Anders Jensen har også fundet inspiration i de mange vejledningsvideoer.

”Jeg skulle optegne et areal, og var først tæt på at ringe ind til Miljøportalens support, men så fandt jeg en masse vejledningsvideoer på hjemmesiden. I den forbindelse lærte jeg også mange andre funktioner og muligheder, jeg ikke var klar over fandtes”, slutter han.