Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksAarhus-Kommune-bruger-eget-fagsystem-til-at-udveksle-data-med-PULS

04-09-2014

 Aarhus Kommune bruger eget fagsystem til at udveksle data med PULS

I Aarhus Kommune har man anskaffet sig spildevandsplansystemet GIDAS.

GIDAS benyttes til at udarbejde spildevandsplanens dokumentationsbilag med alle kloakoplande, spildevands- og regnbetingede udløb. Fra GIDAS kan alle data om regnbetingede udløb eksporteres til PULS.

Akademiingeniør og projektleder Paul Chr. Erichsen, som arbejder med plan- og myndighedsopgaver, bl.a. tilladelser til udledning af spildevand, har stor glæde af fagsystemet, da det er nemt at håndtere dataarbejdet. Han fortæller: ”Vi holder GIDAS løbende opdateret. Når vi giver en ny udledningstilladelse til separat regnvand fra et nyt byudviklingsområde, opretter vi samtidig det nye udløb og kloakopland. Når vi skal udarbejde en ny spildevandsplan, så er det meste af dataforarbejdet således gjort.”

På samme måde sikrer Aarhus Kommune sig et opdateret grundlag, når der skal indberettes data om regnbetingede udløb til PULS. I fagsystemet findes et eksportmodul til PULS. Paul Chr. udtaler: ”Det er en stor fordel for os i kommunerne, at vi i det daglige kan arbejde med de systemer, som vi kender og kan nøjes med ”at trykke på en knap,” når data skal eksporteres til PULS.”

Det er også i fagsystemet, at Aarhus Kommune holder styr på stofudledningerne. Det er både fra de regnbetingede udløb, dvs. separate regnudløb og overløb fra fælleskloakken, samt fra spildevand i det åbne land, dvs. enkeltejendomme på landet. Ændringer i spildevandsrensningen i det åbne land bliver også løbende vedligeholdt. Paul Chr. udtaler: ”GIDAS er et godt system, som vi selv har deltaget i udviklingen af for at få indført en række forbedringer og særlige ønsker – en udvikling som også kommer andre brugere til gode”.

Med hensyn til renseanlæg har analysedata og stamdata hidtil ligget i WinSpv. Forsyningerne har ansvaret for analysedata, mens kommunerne har ansvar for stamdata. ”I Aarhus Kommune har vi endnu ikke besluttet, hvor vi i fremtiden vil vedligeholde renseanlægsdata, men en oplagt løsning vil være at benytte GIDAS, og derfra eksportere til PULS. Vi har heller ikke besluttet, om vi ønsker mulighed for en elektronisk dataimport af analysedata fra PULS til GIDAS. Det vil afhænge af hvilke andre programmer, der udvikles til erstatning for WinSpv,” slutter Paul Chr. Erichsen.​