Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksAendringer-i-temaspecifikke-datamodeller

27-11-2015

 Ændringer i temaspecifikke datamodeller på Arealinformation

Flere temaer på Arealinformation får ændret datamodel

Datamodellerne for flg. temaer ændres: Drikkevandsinteresser – seneste viden, Indsatsområder mht. nitrat, Nitratfølsomme indvindingsområder, EF-Fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder.

Ændringerne havde planlagt lancering den 16.12.2015, men er blevet forsinkede. Nærmere oplysninger om, hvornår ændringerne i datamodellerne forventes lanceret, vil blive lagt på miljoeportal.dk/nyt 

Der vil ikke ske ændringer i den generelle datamodel, men udelukkende i de temaspecifikke datamodeller for de enkelte temaer. Varslingen er lagt på miljoeportal.dk den 30.06.2015.

​Hvordan påvirker det services fra Arealinformation?

Når ændringen træder i kraft vil de gamle temaer fortsat optræde i de services Arealinformation udstiller, men data vil den pågældende dato overgå til historiske data og ikke længere opdateres. 

Der vil kun være én version af services, dvs. at både de gamle og de nye temaer vil være i samme service i en overgangsperiode på tre måneder. Vær opmærksom på, at temaerne fra den gamle datamodel ikke vil kunne downloades i overgangsperioden. Når de tre måneder er gået vil de historiske temaer ikke længere være tilgængelige. 

Data, der bliver overført til de nye temaer, vil beholde samme status og samme objekt_id​.

ÆndringKonklusion

Temaet Drikkevandsinteresser – seneste viden DRIKKEVANDS_INTER_SENEST (2070)

ændrer navn til

Drikkevandsinteresser DRIKKEVANDS_INTER

 

Temanavnet ændres, både det viste navn og database- og servicenavn

Temakoden ændres ikke.

Data i temaet DRIKKEVANDS_INTER_SENEST overgår til at være historiske data og opdateres ikke.

Temaet Indsatsområder mht. nitrat INDSATS_NITRAT (2072)

erstattes af et nyt tema, som hedder

Indsatsområder INDSATSOMR (2106)

Der kommer to nye attributter, som der klassificeres på

Temaet erstattes af et nyt tema med nyt temanavn i både database- og servicenavn.

Det nye tema får temakode 2106.

Der tilføjes to nye attributter, en klassifikationskode og et klassifikationsnavn. Oplyses senere.

Data i temaet INDSATS_NITRAT overgår til at være historiske data og opdateres ikke.

Temaet Nitratfølsomme indvindingsområder – seneste viden NITRATF_INDV_OMR_SENEST (2071)

erstattes af et nyt tema, som hedder

Følsomme indvindingsområder FOELS_INDV_OMR (2107)

Der kommer to nye attributter, som der klassificeres på

Temaet erstattes af et nyt tema med nyt temanavn i både database- og servicenavn.

Det nye tema får temakode 2107.

Der tilføjes to nye attributter, en klassifikationskode og et klassifikationsnavn.

Oplyses senere.

Data i temaet NITRATF_INDV_OMR_SENEST overgår til at være historiske data og opdateres ikke.

Temaet EF-Fuglebeskyttelsesområder EF_FUGLE_BES_OMR (2018)

ændrer navn til

NATURA 2000 – Fuglebeskyttelse FUGLE_BES_OMR

 

Temanavnet ændres, både det viste navn og database- og servicenavn

Temakoden ændres ikke.

Data i temaet EF_FUGLE_BES_OMR overgår til at være historiske data og opdateres ikke.

Temaet EF-habitatområder  EF_HABITAT_OMR (2019)

ændrer navn til

NATURA 2000 – Habitatområder HABITAT_OMR

 

Temanavnet ændres, både det viste navn og database- og servicenavn

Temakoden ændres ikke.

Data i temaet EF_HABITAT_OMR overgår til at være historiske data og opdateres ikke