Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksAlternativer-til-PULS-Basis

29-02-2016

 Alternativer til PULS-Basis

Se hvad Hjørring Vandselskab og Ringkøbing-Skjern kommune benytter af alternative systemer for at håndtere hhv. spildevands- og akvakulturdata.
​​​​Læs om forskellige eksempler på slutbrugerløsninger (applikationer), der kan smidiggøre inddatering af data til PULS-databasen og gøre det nemmere at lave kontrolberegninger, beregne spildevandsafgifter og trække statistik mm.


​Spildevand

Marianne Andersen, laboratorietekniker i Hjørring Vandselskab, er begyndt at bruge slutbrugerløsningen NemPULS til bl.a. at godkende resultater fra eksternt laboratorie og til at beregne spildevandsafgifter mv. 

På spørgsmålet om hvad Marianne Andersen bruger NemPULS til, forklarer hun: ”Jeg bruger det til at kontrollere de data, jeg selv har - kommer vi frem til samme total og gennemsnitstal, så er tallene nok tastet rigtigt ind. Jeg bruger også beregningen af spildevandsafgifter og kontrolberegningen – for at se om vi har overholdt udlederkravet.”

Beregning af spildevandsafgift

Vedr. spildevandsafgiften, siger Marianne: ”Ja, nu kan jeg beregne spildevandsafgiften. Det kunne man ikke i Miljøportalens gamle system WinSpv, som vi brugte før PULS blev lavet”.

NemPULS er koblet til Miljøportalens database PULS og sender automatisk data ind og ud af PULS. Om slutbrugerløsningen NemPULS siger Marianne: ”Det kræver ikke, at man skal læse en lang brugsanvisning for at komme i gang. Bedst er alt er, at det er hurtigt og nemt at bruge.”

Andre slutbrugerløsninger på spildevandsområdet, som Miljøportalen har kendskab til: ​Akvakulturanlæg (dambrug)

Anders Nørskov Stidsen, Biolog, Ringkøbing-Skjern kommune, har oprettet et prøveabonnement på NemPULS for at teste systemet af. Ringkøbing-Skjern er landets største dambrugskommune, og det er derfor vigtigt at have et godt værktøj til at kunne håndtere dambrugsdata. 
 
På spørgsmålet om, hvad Anders Nørskov Stidsen bruger NemPULS til, svarer han: ”Jeg kigger i øjeblikket på, hvad det er for nogle beregninger, vi gerne vil have udviklet i NemPULS. For på dambrugssiden er systemet i øjeblikket i udviklingsfasen, så jeg kan ikke sige så meget andet end at det ser lovende ud, hvad NemPULS kan” og tilføjer: ”Man får blandt andet et hurtigt og overskueligt overblik over antallet af prøver og analyseresultater på de enkelte målesteder”.
 
I forhold til Miljøportalens løsning PULS-Basis, der primært er udviklet til testformål, siger Anders: ”Det er meget nemmere at arbejde i NemPULS end  i PULS-Basis. Det er samtidig nemt at kontrollere om udlederkravene er overholdt i NemPULS” 

​Miljøportalen har pt. ikke kendskab til andre slutbrugerløsninger, der kan håndtere akvakulturdata.


Regnbetingede udledninger (RBUer) 

(gengivelse afsnittet 'Nemmere indberetning af RBU-data' fra nyheden Brugere der har købt en slutbrugerløsning til PULS er mere tilfredse​ fra den 31.08.2015): 

Nemmere indberetning af RBU-data

Henrik Kokholm, miljøsagsbehandler i Holbæk kommune, bruger GIDAS i arbejdet med regnbetingede udledninger. Da Henrik bliver spurgt om datagrundlaget for regnbetingede udledninger, svarer han: "GIDAS sikrer fælles datagrundlag om RBUer for kommunen og forsyningerne. Datagrundlaget for RBUer er meget bedre end tidligere."

Indberetning af data om regnbetingede udledninger er blevet nemmere efter at Holbæk kommune har købt den kommercielle brugergrænseflade GIDAS.
"Når Naturstyrelsen beder om en opdatering, kan vi stort set bare trykke på en knap. Vi bruger stort set ikke tid på det for vi har opdaterede data i GIDAS og kan nemt indberette data til Naturstyrelsen", siger Henrik Kokholm.

Der er store gevinster ved at benytte et kommercielt produkt mener Henrik, der afslutningsvis fortæller, at "For RBUer er det virkelig en fordel [at benytte GIDAS, red.]".


Andre slutbrugerløsninger til regnbetingede udledninger som Miljøportalen har kendskab til: Tag fat i en it-leverandør

Erfaringerne med PULS viser, at de kommuner, forsyninger og andre, der har købt eller udviklet en slutbrugerløsning er mere tilfredse. Hvorimod de brugere, der bruger PULS-basis, finder PULS besværligt at bruge. Det skyldes, at applikationen PULS-basis ikke er brugervenlig, da den primært er udviklet til testformål, og kun bør bruges som en nødløsning. 

Miljøportalen bruger pt. mange ressourcer på support på PULS-basis, og vil derfor opfordre alle brugere til at anskaffe eller udvikle en slutbrugerløsning. Tag fat i en it-leverandør, hvis du ønsker en slutbrugerløsning, der kan tilpasses dine arbejdsopgaver.