Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksB-boringer-kan-oprettes-i-Jupiter0202-6255

02-02-2017

 B-boringer kan oprettes i Jupiter

Data om B-boringer og prøvesteder kan indberettes til gavn for myndigheder og rådgivere.

​​​

Det er nu muligt at oprette data om B-boringer og prøvesteder i Jupiter vha. fagapplikationen GeoGIS2020, der benytter B-boringswebservicen til at synkronisere data. Det vil på sigt betyde, at relevante myndigheder kan benytte B-boringsdata i deres projekter og undersøgelser. Det har længe været et stort ønske hos kommuner, stat, rådgivende ingeniørfirmaer mv., at de kunne få adgang til B-boringsdata til brug i deres arbejde. 


Region Hovedstaden forpligtiger rådgivere til at indberette B-boringer

I udbudsmaterialer der vedrører opgaver om jord- og grundvandsforurening, er Region Hovedstaden begyndt at stille krav om, at rådgivere der arbejder for regionen, skal indberette alle B-boringsdata til Jupiter. Indbetningen foregår, når et projekt er færdigt og lodseejer er blevet underrettet om undersøgelsens resultater. Region Hovedstaden bliver registreret som dataejer, og har derefter det fulde ejerskab over boringen. 

”Vi har i vores tværregionale samarbejde mellem de fem regioner prioriteret at få opgraderet vores fagdataapplikation GeoGIS2020, så den kan håndtere at synkronisere B-boringsdata over i Jupiter. Det er en vigtig milepæl, at vi fremadrettet gør vores data tilgængelige til gavn for andre myndigheder og rådgivere”, siger Joachim Krøyer Mahrt, specialkonsulent i klyngen for Miljø og Ressourcer i Region Hovedstaden og regionernes ene repræsentant i den miljøfaglige følgegruppe for grundvand.


Hvor kan data ses?

Data kan ses på GEUS.dk​ og vil også blive tilgængelige på Arealinformation. 


Data tilgængelige på GEUS' WebGIS: boringer, grundvandskemi, geologi, grundvandsstand og vandforsyningsanlæg.

Formålet med at gøre data om B-boringer og prøvesteder tilgængelige er, at andre myndigheder kan få adgang til data og træffe afgørelser på et mere oplyst grundlag.


FAKTA

HVAD ER EN 
B-BORING?
A-boringer er indberetningspligtige, hvorimod B-boring ikke er, jævnfør brøndborer-bekendtgørelsen. For A-boringer ligger dataejerskabet hos GEUS, hvor ejerskabet for B-boringer kan ligge hos andre. 

HVILKE DATATYPER KAN INDBERETTES VHA. B-BORINGS-WEBSERVICEN?

Boringsopbygning
Jord,- vand- og luftkemi
geologi 
pejledata​