Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksB-boringer-og-prøvesteder

03-05-2013

 B-boringer og prøvesteder

Bestyrelsen for Danmarks Miljøportal godkendte i 2011 projektet 'B-boringer og prøvesteder'. Projektets fase 1 er nu implementeret, hvilket betyder, at der er udviklet nye webservices til redigering og læsning af B-boringer.
Bestyrelsen for Danmarks Miljøportal godkendte i 2011 projektet 'B-boringer og prøvesteder'. Projektets fase 1 er nu implementeret, hvilket betyder, at der er udviklet nye webservices til redigering og læsning af B-boringer. Endvidere er datamodellen for PCJupiterXL blevet opdateret  til vers. 1.3. med tilføjelse af lokaliteter. Herudover er der blevet udviklet en testklient, der stilles til rådighed.
 
Projektets formål er at opsamle prøvedata fra B-boringer og prøvesteder, så relevante myndigheder - typisk regioner og kommuner - kan benytte B-borings- og prøvestedsdata til fx analyser. Projektet skal sikre, at B-borings- og prøvestedsdata kan inddateres og udstilles i en 'tilbygning' til Jupiterdatabasen, som GEUS udvikler og vedligeholder.

Projektet er opdelt i 2 faser:
Fase 1: Omfatter stamdata for boringen og tilknyttede boringstekniske oplysninger, geologi mv. Ved gennemførsel af fase 1 vil boringer og lokaliteter herefter kunne oprettes. Lokaliteter kan knyttes til boringer og anlæg. Der vil kunne indberettes vandanalyser på boringer via den eksisterende STANDAT-indberetning og godkendelse. Dataejerskabet for B-boringerne vil være den myndighed, hvor boringen er beliggende og ved ændring til en A-boring vil dataejerskabet overgå til GEUS.
 
Fase 1 er nu færdig. Projektet har netop fået styregruppens godkendelse til at påbegynde fase 2.
Fase 2: Omfatter jordprøver, poreluftprøver, samlejordprøver og inde- /udeluftprøver. Fase 2 vil omfatte en mulighed for en ændring af STANDAT-indlæsningen til at blive integreret i Danmarks Miljøportals samlede prøve/analyse-webservices StanLab til håndtering af prøver og analyser for B-boringer og prøvesteder.​