Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksBadevand-paa-Arealinformation

28-03-2017

 Kvaliteten af badevandet ved de danske kyster kan nu ses på Arealinformation

Kommunerne kan offentliggøre badevandsdata ved at linke til Arealinformation

​​​​

​For sæsonen 2016 blev data om badevandskvalitet for første gang indberettet til den fællesoffentlige database (PULS). Den nye badevandsdatabase har moderniseret eksisterende arbejdsgange til udveksling af data, som både gavner kommunernes visning af badevandsdata for offentligheden og Miljøstyrelsens kvalitetssikring og afrapportering af badevandsdata til EU. 

Badevandsdata på Arealinformation

På Danmarks Arealinformation har alle adgang til at se badevandsprofiler og badevandsrapporter. Badevandsprofiler indeholder bl.a. oplysninger om badevandets kvalitet, hvor badevandsrapporter indeholder resultaterne af de kemiske analyser, som løbende tages på badevandsstationerne.
Se hvordan du henter badevandsdata

​Klassifikation af badevandskvalitet

EUs badevandsklassifikation er en statistisk beregning baseret på analysedata for de seneste 4 år. Det betyder, at klassifikationen af en badevandsstation ikke giver et aktuelt billede af badevandskvaliteten. I praksis kan én enkelt prøve med dårlig badevandskvalitet forringe den samlede klassificering flere år efter. Der kommer en ny klassifikation fra EU i april/maj 2017. Klassifikationen af badevandets kvalitet kan ses på Arealinformation.

 

Kommunerne kan offentliggøre badevandsdata ved at linke til Arealinformation

Kommunerne er forpligtigede til at offentliggøre badevandsdata, herunder analyseresultater. I stedet for at vedligeholde badevandsoplysninger på kommunernes egne hjemmesider, kan kommunerne vælge i stedet at indsætte et link til Arealinformation. Via Arealinformation har borgere og andre interesserede adgang til at se og downloade badevandsoplysninger.

​Er du kommunal sagsbehandler og skal du vide, hvordan du opdaterer badevandsdata? Se Quick guide for kommuner


Overvågning af punktkilde- og badevandsdata

Med introduktionen af badevandsdata i PULS vil virksomhederne fremover opnå adgang til data om badevandskvaliteten i hele Danmark i et ensartet og struktureret format. Det betyder, at rådgivningsvirksomheder inden for miljøområdet vil kunne levere systemer baseret på opdaterede og kvalitetssikrede miljødata. Fx vil det være muligt at udvikle systemer, der kan sammenstille badevandsdata med punktkildedata, så påvirkningen mellem badevandskvalitet og udledninger fra nærliggende overløbsbygværker, renseanlæg og akvakulturanlæg bliver lettere at overvåge. 


Mere information om badevand

EU udarbejder årligt et interaktivt badevandskort for badevandskvaliteten på alle badesteder i EU. Du kan her zoome ind på kortet og aflæse badevandskvaliteten på hvert enkelt badested. Hvis du ønsker at vide mere om overvågning af badevandet kan du læse mere på Miljøstyrelsens site om badevand
Friluftsrådet er desuden ansvarlig for Blå Flag-ordningen.