Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksBrug-dit-følgegruppemedlem

06-03-2014

 Brug dit følgegruppemedlem

Ved du hvem der er din repræsentant i Miljøportalen?

​I 2012 blev de miljøfaglige følgegrupper etableret i Danmark Miljøportal, som dækker over fagområderne Natur, Grundvand, Overfladevand og Jord. Derudover er der en følgegruppe for Arealinformation, som er navnet på det danmarkskort, hvor udvalgte data præsenteres på. I følgegrupperne sidder der repræsentanter fra partnerskabet omkring Danmarks Miljøportal: Miljøministeriet, Regionerne og Kommunerne. Repræsentanterne udgør en bred sammensætning af fagpersoner fra de enkelte fagområder.

De miljøfaglige følgegrupper er til for dig, og du kan altid rette henvendelse til et medlem, hvis du har spørgsmål eller input til Miljøportalen. Medlemmerne fungerer som talerør for deres respektive bagland og arbejder med opgaver, som skal sikre at Miljøportalen understøtter miljøforvaltningen og tilgodeser brugerne.

Følgegrupperne arbejder med mange typer af opgaver. I 2013 har de haft fokus på at udvikle de kommende fagdatavindue og lige nu prioriterer eksempelvis følgegruppen for Natur de ændringsforslag til NaturAppl, der er kommet fra brugerne.

Sidder du med emner, ideer, ændringsforslag mm., som du ønsker sat på dagsordenen, skal du kontakte din repræsentant i den pågældende følgegruppe. Find en oversigt over medlemmerne i de miljøfaglige følgegrupper.