Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksBrugerundersøgelse_tidsbesparelse

30-09-2015

 Brugerundersøgelse: tidsmæssig gevinst at bruge Miljøportalens systemer

Brugere af Miljøportalen er i forsommeren 2015 blevet spurgt om brugen af systemerne, tilgængelighed af data og brugertilfredshed mv.

Godt hver femte (21 pct.) af Miljøportalens brugere oplever en tidsmæssig gevinst sammenlignet med for fem år siden. De tre hyppigste årsager er, at det er blevet lettere at finde rundt/finde data (18 pct.) generel forbedring (14 pt.) samt at relevante data er samlet ét sted (13 pct.).

I kolonnen til venstre i nedenstående figur ses den oplevede ændring i tidsforbruget sammenlignet med for fem år siden og i kolonnen til højre ses årsagerne.

 
Figur 1. Ressourceforbrug, side 26, Brugerundersøgelse af Danmarks Miljøportal, august 2015 


Lettere at finde data

Den hyppigste årsag til, at der bliver sparet tid er, at det er blevet lettere at finde rundt/finde data (18 pct.). En bruger skriver fx: ”de oplysninger jeg skal bruge er blevet nemmere tilgængelige”.

Desuden oplever 14 pct. at generelle forbedringer er årsag til den hurtigere sagsbehandling. Nogle brugere nævner desuden konkrete forbedringer:  
”At brugerfladen er forbedret herunder hurtigere fremsøgning og at systemet ikke går ned hele tiden”
”Bedre It og bedre integration mellem IT-systemer. Bedre datagrundlag”
”Mulighed for offline-indtastning i NaturAppl”.

Data samlet ét sted

13 pct. tilkendegiver, at det er blevet hurtigere, fordi relevante data er samlet ét sted. Brugerne skriver bl.a.:
” Autoritative/kvalitetsdeklarerede data i stigende omfang samlet ét sted” og
 ”Tiltro til en samlet og opdateret datasamling.”

Bedre support

7 pct oplever at bedre support og vejledninger er årsagen til, at sager kan løses hurtigere. Samtidig nævnes også rutine og erfaring som en årsag, der er medvirkende til en hurtigere sagsbehandling.