Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksDKjord-lukket-for-inddating-pga-fejlrettelser

30-09-2016

 DKjord lukker to dage, da alle lokaliteter skal opdateres

Den 6. og 7. oktober 2016 vil DKjord være lukket for inddateringDa samtlige lokaliteter i DKjord skal opdateres, bedes du ikke inddatere i DKjord-databasen i perioden torsdag den 6. oktober kl. 06.00 til fredag den 7. oktober kl. 23.59.

​Kodefejl i mekanismen til opdatering af stoffer

I forbindelse med en anden fejlsøgning blev det opdaget, at der har været en fejl i DKjord, som har bevirket at opdatering af stoffer på en lokalitet ikke er foregået korrekt. Fejlen har eksisteret siden DKjord blev lanceret. Mekanismen burde være, at eksisterende stoffer overskrives hver gang en lokalitet opdateres med nye stoffer. Fejlen har betydet, at ved genindberetninger af stoffer på en lokalitet, er kun et enkelt stof blevet overskrevet fremfor alle de eksisterende stoffer. 

Eksempel: En lokalitet er oprettet med stoffer 1, 2, 3, 4 og 5, denne opdateres nu, således at den kun skal indeholde stofferne 6, 7 og 8. I DKjord overskrives kun et enkelt af de tidligere stoffer (seneste stof i rækken, her stof nr. 5), og lokaliteten vil derfor fejlagtigt være registreret med stofferne 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8 frem for 6, 7 og 8.Konsekvenser for jordforureningsattest og screeningsværktøj

Fejlen har konsekvenser for stoflisten, som vises i Jordforureningsattesten og i Screeningsværktøjet, hvor stoffer, som ikke er indsendt med seneste opdatering fra regionen, fejlagtigt optræder. Der er identificeret 575 gældende V2-lokaliteter i DKjord med stoffer, som burde have været fjernet ved regionernes seneste opdateringer.


Rensning af data

Både DKjord-webservices og fejlrettelserne er testet internt, og de lokaliteter som indeholdt stoffer fra tidligere indberetninger end den seneste indberetning er renset. I produktionsmiljøet vil rensning af data foregå den 6. og 7. oktober 2016, hvor DKjord lukkes for inddatering.

Fejlrettelsen vil betyde, at der dannes nye automatiske screeningsresultater for rettede lokaliteter, såfremt der genberegnes i screeningsværktøjet, eller hvis regionerne sender en opdatering til DKjord. Det samlede antal af fejlbehæftede v2-lokaliteter med en bearbejdet screening er 41. 


Screeningsresultater genberegnes igen senere på året

Regionerne har modtaget en liste over de berørte lokaliteter, og det står dem frit for at genindberette data for de fejlbehæftede lokaliteter efter releasen den 6. og 7. oktober, således at der dannes korrekte screeningsresultater. 
Vær dog opmærksom på, at i forbindelse med Miljøstyrelsens implementering, af det nye vandlinjetema senere på året, vil resultaterne alligevel blive genberegnet for samtlige lokaliteter, og alle automatiske screeningsresultater vil herefter automatisk blive korrigeret.