Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksDanmarks-Arealinformation-har-fået-nye-kortlag

28-09-2018

 Danmarks Arealinformation har fået nye kortlag

Nye lag at udforske og arbejde med på systemet

​​​​​Ved systemopdatering af Danmarks Arealinformation den 26. september 2018 er der kommet nye kortlag til.

Data til "Husdyrregulering":
Der er kommet 14 nye kortlag:

 • Søoplande med skærpede fosforlofter
 • Søer omfattet af vandområdeplaner
 • Kategori 1 – Habitatnatur
 • Kategori 1 – Heder og overdrev
 • Kategori 2 – lobeliesøer og højmoser
 • Kategori 2 – Heder og overdrev
 • Kategori 3 – Heder, moser og overdrev
 • Oplande til N-følsom habitatnatur
 • Kystvandoplande i vandområdeplanerne
 • Efterafgrødekrav N-følsom habitat 2018/19
 • Efterafgrødekrav kystvandoplande 2018/19
 • N-følsom habitatnatur i N-2000 områder-marin
 • N-følsom habitatnatur i N-2000 områder-sø
 • N-følsom habitatnatur i N-2000 områder-vådhede

 

Fire gamle, forældede lag under "Husdyr" bliver ikke længere vist og findes nu kun under "Historiske data". Det drejer sig om kortlagene:

 • Beskyttede naturtyper med ammoniak-buffer zoner
 • Fosforklasser
 • Nitratklasser
 • Natura 2000 oplande

Data fra plandata.dk:

Kortlagene fra plandata.dk blev opdateret.

 • Det er nu igen muligt at søge information om de enkelte objekter (planer) med information værktøjerne:                                                                   infosøgning.jpg 
 • Der er kommet flere nye kortlag​ på:
  • Kloakoplande i den nye gruppe "Spildevandsplaner"
  • Byggefelter i gruppen "Lokalplaner"
  • Landzonetilladelse i gruppen "Planlægning (fra plandata)"
  • Forsyningsforbudområder i gruppen "Varmeforsyning (fra plandata)"
  • Yderlige 5 kortlag i grupperne "Kommuneplan, vedtaget" og  "Kommuneplan, forslag"

 

Data om §25-skov:

Der er kommet en ny gruppe med ét lag "§25-skov":​

SKOV.jpg

Hvis du er i tvivl om hvordan du får vist temaerne på Danmarks Arealinformation, så se vejledningen fra Danmarks Miljøportals Helpcenter​: Danmarks Arealinformation: Tilføj Kortlag via Lagkatalog