Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksDigitale-kratluskere-bruger-Danmarks-Arealinformation

11-06-2014

 Digitale kratluskere bruger Danmarks Arealinformation

”Kratluskerne” i Danmarks Naturfredningsforening er flittige brugere af Danmarks Arealinformation, når de undersøger om natur og miljølovgivningen overholdes.

”At vi med Danmarks Arealinformation har fået en direkte adgang til fælles offentlige miljødata på tværs af kommunerne og andre myndigheder, betyder, at vi kan håndtere langt flere sager i dag.” siger biolog og naturfaglig medarbejder Jan Pedersen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder med mange hundrede sager om året på mulige overtrædelser af natur- eller miljølovgivningen. Hertil kommer henvendelser typisk fra borgere og medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening, som har spottet en ændring i den bestående natur. Det er dog langt fra alle sager, som er egentlige overtrædelser.

”Ret hurtig kan vi sortere del af henvendelserne fra, da det viser sig at være lovlige ændring. Det gør vi ved at bruge Danmarks Arealinformation, hvor vi kigger på luftfoto og historikken i området for at vurdere henvendelsen. Derfor er det vigtig, at data på Danmarks Arealinformation er opdateret af myndighederne og gerne med dugfriske luftfotos,” siger Jan.

Før i tiden brugte Danmarks Naturfredningsforening meget tid på at indhente og lede efter data og dokumenter hos forskellige myndigheder. Danmarks Arealinformation har været med til at gøre, at Danmarks Naturfredningsfredningsforening kan vurdere langt flere sager.

Denne historie er et uddrag af en artikel, som blev publiceret i Teknik og Miljø maj. nr. Du kan læse hele artiklen her.