Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksEditeringsmulighed-forlænges-i-det-gamle-Danmarks-Arealinformation-

14-12-2012

 Editeringsmulighed forlænges i det gamle Danmarks Arealinformation

Det bliver nu muligt at editere data på det gamle Danmarks Arealinformation frem til den 29. december 2012
Editeringsmulighed forlænges
Pga. af en fejl i den nye Editeringsservice på Nyt Danmarks Arealinformation (redigeringsservicen) bliver det nu muligt at editere data på det gamle Danmarks Arealinformation frem til den 29. december 2012.
Tidsplan for editering af data
Indtil den 29.12.12: mulighed for at editere data i det gamle Arealinformation
29.12.12 – 18.01.13: ingen editering mulig
Fra den 18.01.13: editering er mulig i Nyt Arealinformation

Sagsbehandling på Nyt Arealinformation fra den 4. januar
Du kan stadig se dine data på det gamle Arealinformation. Indtil den 4. januar 2013 vil det være muligt at se data på det gamle Arealinformation. Fra den 4. januar 2013 vil du kunne se dine data og fortage sagsbehandling på data i Nyt Arealinformation.

Tidsplan for sagsbehandling
Indtil den 04.01.13: det vil være muligt at se og downloade data på det gamle Arealinformation
04.01.13 – 18.01.13: mulighed for at se og downloade data på Nyt Arealinformation
Fra den 18.01.13: Nyt Arealinformation vil fra denne dato være fuldt kørende
 
Film der hjælper dig i gang
Projektgruppen vil i perioden frem til den 18. januar 2013 lægge korte film på miljøportalens hjemmeside. Filmene er vejledninger i, hvordan Nyt Arealinformation anvendes. Fokus i de film vil være på editering af data i Nyt Arealinformation. Du kan se de korte film via følgende links: miljøportalens nye hjemmeside eller nuværende hjemmeside. Du kan også fremsøge filmene via YouTube ved at søge på Danmarks Miljøportal.
 
I forhold til Nyt Arealinformation skal du være opmærksom på følgende

Den nye datamodel

Læs mere om den nye datamodel.
 
Samarbejdsmodulet
I Nyt Arealinformation får du mulighed for at editere data ind over de administrative grænser. Samarbejdsmodulet gør det muligt for myndigheder at tegne objekter, der krydser fx kommunegrænserne. De berørte kommuner bliver herefter adviseret og skal godkende rettelsen før den bliver gældende.

Problematikken vedr. de administrative grænser er hermed søgt løst, hvilket har stået højt på ønskelisten for mange miljø-og GIS-medarbejdere. På Danmarks Miljøportals brugerseminar i juni 2012 var der ligeledes et ønske om at gøre Arealinformations brugergrænseflade mere smidig. Ved implementering af Samarbejdsmodulet forventes sagsbehandling i grænseområderne at blive betydeligt nemmere. NB. Modulet bruges alene til høringer i forbindelse med redigering af objekter, der krydser administrative grænser.
 
Eksempel på brug af samarbejdsmodulet
En miljømedarbejder er ude at besigtige et §3-område i en bugtning på et vandløb. Efter den nuværende praksis ville miljømedarbejderen være nødsaget til kun at indtegne de dele af arealet på Danmarks Arealinformation, der ligger inden for kommunegrænsen, selvom det besigtigede område er større. Da vandløb med tiden ændrer deres løb, er den implementerede kommunegrænse fra 2007 ikke længere nøjagtig.
I det nye Danmarks Arealinformation kan miljømedarbejderen indtegne hele det besigtigede areal. Herefter sendes en advis til nabokommunen, der viser det ændrede §3-område. Den berørte kommune vurderer, at det indtegnede område reelt ikke ligger i kommunens ansvarsområde og godkender derfor rettelsen uden sagsbehandling. Herefter vises det nye areal som gældende i Arealinformation.

Tidstro data
Tidstro data betyder at data vises med det samme. Helt præcis er tidstro data defineret som, at der må gå mellem 20 sekunder og fem minutter fra en arbejdsgang er afsluttet til ændringerne vises på Nyt Arealinformation.

Det bliver derved muligt at hente opdaterede data med det samme uden at vente på en natlig ’replikering’. Der vil også blive udarbejdet services med færdige ’datapakker’ (der laves hver nat), som er specielt rettet mod download af store datamængder. Samtidig bliver det muligt at se, hvor der er foretaget ændringer på Arealinformation. Det vil derfor være tilstrækkeligt at hente data til eget system én gang i døgnet, eller når man kan se, at der er kommet nye ændringer. Desuden opfordres brugerne til i højere grad at anvende WMS-services til visning af data i GIS-klienterne. Denne metode understøttes i dag af alle udbredte GIS-programmer.

Enkel brugergrænseflade
Et af de krav, der er lagt meget vægt på i projektet, er en enkel og intuitiv brugergrænseflade med en kortvisningskomponent og en komponent til visning af fagdata. Kort sagt en brugergrænseflade der er let at forstå og bruge af borgere, myndigheder og virksomheder.

Et af mange input fra Danmarks Miljøportals brugerseminar 2012 var netop ønsket om brugervenlighed og implementeringen af intuitive platforme, et ønske der med Nyt Arealinformation søges opfyldt.
For at højne serviceniveauet bliver der også lagt vægt på gode og forudsigelige svarsider i Nyt Arealinformation. Det betyder, at i perioder med mange forespørgsler kan systemet skaleres op, så der ikke opleves ventetid.

”Jeg ser et stort potentiale i, at det skal være enkelt at tilgå data, så det er let at få overblik og øge sin viden. Det er vigtigt, at man har et autoritativt system for data som er alment tilgængeligt. Det giver os alle sammen lige adgang til viden om miljøet og eventuelle rådighedsindskrænkninger til ejendomme og områder. Der ligger en vision om at samle viden og gøre den tilgængelig – og åbne op for, at brugerne kan lave de analyser, de har behov for. Det ligger i direkte forlængelse af digitaliseringsstrategien, der sigter efter at have data ét sted og have én indgang til data” siger kommunernes repræsentant i projektgruppen for Nyt Arealinformation, Reno Lindberg, Silkeborg kommune.
 
Projektet ønsker alle en god jul og et godt nytår og vi glæder os meget til at kunne vise jer Nyt Arealinformation i det nye år.