Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksEksterne-VVM-rådata-på-natur-kan-nu-indrapporteres-til-Miljøportalen

03-09-2014

 Eksterne VVM-rådata på natur kan nu indrapporteres til Miljøportalen

Der bliver hvert år produceret og indhentet store mængder data i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet).
Det sker i forbindelse med at der anlægges nye store byggeprojekter fx metroudvidelsen eller den forestående Femern-forbindelse.

Det er bygherren, der har ansvaret for redegørelserne, men det er ofte større rådgivende ingeniørvirksomheder, som indsamler og udarbejder disse. Kommunerne som er en del af partnerskabet bag Miljøportalen, kan i dag lægge VVM-rådata om Natur i Naturdatabasen under fx besigtigelser og artsregistreringer, så data bliver tilgængelige via Danmarks Arealinformation til glæde for alle.

Miljøportalen har gjort det muligt, at organisationer udenfor partnerskabet også kan indlæse VVM-rådata på Naturområdet, så VVM-rådata kan samles ét sted.  Ønsket er, at myndigheder og virksomheder i højere grad kan genanvende hinandens data. Det vil sikre, at VVM-rådata kan genbruges i fx nye VVM-redegørelser eller andre typer af sagsbehandlinger, som sikrer et stærkt forvaltningsgrundlag på miljøområdet.

Virksomheden Rambøll er i gang med at etablere adgang til Naturdatabasen i Miljøportalen for at få lagt VVM-rådata ind, som bl.a. er indsamlet i forbindelse med udbygning af rute 26 mellem Viborg og Aarhus på vegne af Vejdirektoratet.

"Det kan spare os en masse ressourcer, hvis vi kan få adgang til tidligere indsamlede VVM-rådata på Danmarks Arealinformation. Det kan fx være at data kan genbruges til kortlægning på andre VVM'er, men det kan også hjælpe os til at være mere præcise i, hvad vi skal undersøge og være særlige opmærksomme på i et område fx i forhold til forekomster af beskyttede arter. Vi vil i Rambøll meget gerne bidrage til at dele og samle naturdata på tværs af myndigheder og organisationer og håber at det i sidste ende kan komme naturen til gode, at vi alle sammen får et bedre datagrundlag til vores arbejde. Vi har derfor udviklet vores feltregistrerings-database til at kunne uploade til naturdata, og vi venter på snarest at kunne udføre det første upload", siger biolog Kristine Kjørup Rasmussen fra Rambøll.

Det er en forudsætning for indrapporteringen, at data er indsamlet efter de tekniske anvisninger, der anvendes i Naturdatabasen, eksempelvis til besigtigelser og overvågningsprogrammer.

Data kan indrapporteres til Naturdatabasen ved anvendelse af webservices i eget fagsystem eller Miljøportalens applikation, NaturAppl

For at kunne indrapportere til Naturdatabasen kræver det adgang til Miljøportalens systemer. Dette tildeles af den pågældende myndighed, som data indsamles for. Få mere viden om, hvordan du får adgang til at lægge VVM-rådata ind i Miljøportalen​.

På Danmarks Arealinformation kan se de færdige VVM-redegørelser findes i temaet: VVM-redegørelser.