Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksFOSAKO-roadshow

01-10-2013

 FOSAKO roadshow

​I oktober måned holder Danmarks Miljøportal oplæg i FOSAKO kredsene.

Her vil Miljøportal holde oplæg om Danmarks Arealinformation med fokus på editering, nye tiltag i naturdatabasen og brug af webservices. Der vil blandt andet blive præsenteret nye værktøjer til søgning i naturdatabaen såsom naturapplikationen, naturdatasøgning i Danmarks Arealinformation og søgning via naturdatainfo.dk.

FOSAKO er et netværk mellem de kommunale kortsamarbejder, hvor formålet er at styrke kommunernes samarbejde omkring kort- og geodata. FOSAKO fungerer som bindeled mellem de kommunale kortsamarbejder, og som bindeled mellem de kommunale kortsamarbejder og Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunalteknisk Chefforening (KTC). 
 
 FOSAKO har til opgave at samle og formidle information og erfaringer mellem kortsamarbejderne og koordinere behandlingen af fælles kommunale problemstillinger inden for geodata- og kortområdet. FOSAKO skal ligeledes være KTC´s faglige sparringspartner på geodata- og kortområdet, samt være rekrutteringsorgan for KL og KTC ved dannelse af fag/følgegrupper inden for geodata- og kortområdet  Derudover skal FOSAKO også være formidler af information/beslutninger fra KL og KTC til kortsamarbejderne. FOSAKO’s medlemmer består af kommunale kortsamarbejder (2 personer pr. samarbejde), Kommunernes Landsforening, Kommunalteknisk Chefforening (Faggruppen for digital forvaltning), Kort og Matrikelstyrelsen samt Regionerne.

FOSAKO står for arrangementet og man bedes derfor kontakte FOSAKO’s kontaktperson i de respektive kommuner, for at høre om mulighederne for at deltage.

10. oktober i Odense – Kontaktperson Frits Frandsen ff@gkfyn.dk

21. oktober i Ringsted – Kontaktperson Lasse Kjemtrup lak@ringsted.dk

22. oktober i Ålborg – Kontaktperson Carsten Bundgaard carsten.bundgaard.jacobsen@hjoerring.dk

23. oktober i Kolding – Kontaktperson Anne Grete Rasmussen agard@haderslev.dk

24. oktober i Silkeborg – Kontaktperson Per Hammerholt perthorup.hammerholt@silkeborg.dk

28. oktober i hovedstadsområdet – Kontaktperson Lennart Christoffersen lenchr@gladsaxe.dk