Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksFinansiering-til-modernisering-af-PULS-systemet-er-nu-på-plads

30-05-2018

 Finansiering til modernisering af PULS-systemet er nu på plads

Finansieringen for gennemgribende modernisering af PULS er fundet

Punktkildeudledningssystemet (PULS) står overfor en gennemgribende modernisering, og finansieringen af den samlede løsning er nu på plads. Modernisering af selve PULS-databasen er finansieret af og gennemføres som en del af Initiativet om fælles data om terræn, klima og vand under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, som er et tværoffentligt samarbejde mellem stat, regioner og kommuner.

Modernisering af PULS-Basis, som er Danmarks Miljøportals brugergrænseflade til PULS, finansieres af ekstraordinære bidrag fra Miljøstyrelsen og KL.

Det samlet PULS 2.0-projekt er i gangsat og forventes færdigt ved udgangen af 2019. Systemet vil efter lancering blive driftet af Danmarks Miljøportal. Danmarks Miljøportal står for selve udviklingen af både databasen og PULS Basis 2.0, med en udviklingsproces der kører parallelt for de to delprojekter.

Det samlede PULS 2.0-projekt indebærer følgende forbedringer:

  • Lettere adgang til data
  • Bedre performance
  • Nye webservices
  • Intuitiv og brugervenlig brugergrænseflade.

Første leverance i det samlet projekt er etablering af en distributionsdatabase. Denne leverance forventes gennemført i efteråret 2018, og det vil hermed være muligt at lave masseudtræk af data og selv arbejde videre med dem til egne analyser og visualisering. Herefter vil hver af de fire fagområder (badevand, dambrug, spildevand og RBU) lanceres løbende, når det har gennemgået modernisering. Når et fagområde lanceres, vil inddatering via det gamle PULS basis og via 3.partsprodukter for det pågældende fagområde lukkes ned. Inddatering skal herefter ske via det nye PULS-Basis 2.0 eller via 3. partsprodukt, som skal være tilpasset de nye services.

Formålet med at modernisere PULS-systemet er at sikre let adgang til inddatering og kvalitetssikring af data. Ved at data lettere kan inddateres og kvalitetssikres, forventes det, at en større mængde data vil blive indleveret til PULS, samt at datakvaliteten forhøjes markant. Data fra PULS anvendes bl.a. i det nationale overvågningsprogram NOVANA, myndighedernes tilsyn med renseanlæg, dambrug, RBU'er og badevandsstationer ved forvaltning af vandløb og udarbejdelse af vådområdeplaner samt EU-rapportering af fx badevandskvalitet. Det er essentielt, at disse data er af så høj kvalitet som muligt, således at beslutninger vedrørende vores miljø tages på det rette grundlag.

​Følg med her på Danmarks Miljøportals hjemmeside, hvor der løbende vil informeres om fremdriften i PULS 2.0-projektet.