Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksFlere-fiskedata-på-Danmarks-Miljøportal-

20-09-2013

 Flere fiskedata på Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal stiller fra den 20. september en lang række fiskedata fra DTU Aqua til rådighed for myndighederne i WinBiodatabasen.

Prøvedataene er stillet til rådighed af DTU Aqua, som løbende foretager optællinger og vurderinger af fiskebestanden i danske vandløb og søer. Myndighederne kan tilgå disse data via Winbio. De ”nye” fiskedata vil give myndighederne et langt bedre grundlag for at vurdere miljøtilstanden i og omkring vandløb og søer. Dataene fra DTU Aqua vil være markeret i WinBio med DTU Aqua som prøveejer, således at de kan adskilles fra data, der kommer fra kommunerne og Naturstyrelsen.
 
Miljøportalens følgegruppe på Overfladevand arbejder i øjeblikket på, hvordan fiskedataene kan blive tilgængelige på Arealinformation.
​​