Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksFlere-nye-temaer-på-Danmarks-Arealinformation-

10-03-2014

 Flere nye temaer på Danmarks Arealinformation

I det nye år er der kommet en række nye temaer på Arealinformation

Udover 4 nye temaer om luft har Miljøportalen i det nye år fået temaerne HNV (High Nature Value), VVM-redegørelser og BNBO – boringsnære beskyttelsesområder på Danmarks Arealinformation.

HNV (High Nature Value) viser områder med høj naturværdi. Naturværdien er beregnet af DCE – Nationalt center for Miljø og Energi for NaturErhvervsstyrelsen og viser områder med høj naturværdi og begrundelsen for dette. HNV-Indikatorkortet skal på sigt anvendes som baggrund for støtteudbetaling til bestemte ordninger.

VVM-redegørelser står for Vurdering af Virkninger på Miljøet og udarbejdes i forbindelse med store byggeprojekter. Temaet VVM-redegørelser viser VVM-redegørelser registreret efter 1. januar 2013, som ligger i forbindelse med kommuneplanstillæg i Plansystemet. Når kommunerne i Plansystem registrerer et kommuneplantillæg, skal kommunen markere om der er udarbejdet en VVM-redegørelse, hvis dette er tilfældet vises den på Arealinformation.

BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder er blevet udvidet med oplysninger om DGU-nummer (boringsnummer), kode for rådighedsindskrænkning og hvad rådighedsindskrænkning er på området. Data omhandler beskyttelsesområder omkring vandværksboringer. 

Danmarks Miljøportal arbejder på at få flere nye temaer på Arealinformation i løbet af foråret forventes temaerne Habitatnatur, Døgnvandføring og Døgnvandstand at blive tilgængelige.

Hvis du har ønsker til temaer på Danmarks Arealinformation er du velkommen til at sende en mail til Miljøportalen på miljoeportal@miljoeportal.dk