Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksFormpie-skal-udvikle-den-fælles-offentlige-rottedatabase

28-01-2014

 Formpipe skal udvikle den fælles offentlige rottedatabase

I det nye år valgte projektgruppen for en fælles offentlige rottedatabase leverandøren Formpipe.
Formpipe skal stå for udviklingen af en rottedatabase, samt en simpel basisapplikation til inddatering af rottedata for de kommuner, som ikke har et fagsystem til håndtering af rottedata. Valget af leverandøren sker efter SKI aftale om it-konsulentbistand til udførelse af en projektopgave, samt løbende ydelser ved udvikling, support og vedligehold af Danmarks Miljøportals nye rottedatabase. Miljøportalen modtog i alt 7 konditionsmæssige tilbud. Projektgruppen var rigtig glade for den store interesse fra de mange leverandører.
 
Leverandøren er nu i gang med at designe databasen, service og den basal brugergrænseflade i samarbejde med projektgruppen. Løsningen forventes løbende at blive testet, og man forventer, at driftstesten vil ligge i efteråret 2014. Projektgruppen har indgået aftale med leverandøren om, at testresultaterne skal være offentlige tilgængelige, da Miljøportalen ønsker at sætte fokus på gennemsigthed og funktioner i service ved udviklingen af it-løsninger. Den fælles offentlige rottedatabase forventes at kunne sættes i drift omkring årsskiftet 2014-15.  
I projektgruppen sidder repræsentanter fra partnere bag Miljøportalen (kommunerne og staten), som er ansvarlige for håndtering af rotteforekomster. Hvis du har nogle spørgsmål kan du kontakte styregruppeformand Ann Ammitzbo fra Favrskov Kommune eller projektleder Ane Klok fra Danmarks Miljøportal.