Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksHNV-data-fra-2016-er-tilgaengelige

21-03-2017

 HNV-data fra 2016 er tilgængelige på Arealinformation

Temaet 'HNV (områder med høj naturværdi)' er blevet opdateret med data fra 2016

​HNV-temaet blev i begyndelsen af det nye år opdateret med data fra 2016 og nu er det også muligt at hente temaerne til brug i eget GIS-system (se nedenfor). HNV-temaet kan anvendes som baggrund for naturplejetilskud uden for NATURA 2000.​

HNV (High Nature Value) viser områder med høj naturværdi i det åbne land. Naturværdien er beregnet af DCE – Nationalt center for Miljø og Energi for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Læs hvilke besigtigelser der indgår i HNV-kortlægningen.​


Hent HNV-temaetDu kan ogå

Du kan downloade HNV-temaet, se Arealinformation - Download data
'Sso
De landsdækkende temaer fx HNV kan downloades i følgende formater:
  • File Geodatabase - gdb
  • Shapefiler - shp
  • Mapinfo - mitabst på siden. ​HNV (opdateres kun 1 gang årligt i december)

OBS! HNV-temalaget er så stort, at nogle rumlige formater ikke kan have alle data i ét filsæt, derfor er  HNV–temalaget splittet op i 14 dele ud fra HNV-score 0-13. For at se alle data fra dette lag korrekt, skal alle filsæt derfor tilføjes i GIS.