Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksHabitatnaturtyper-og-Natura2000

20-09-2016

 Habitatnaturtyper og Natura 2000-basisanalyser

​Data i temaet Habitatnatur på Arealinformation er ikke længere gældende. Data kan ses på MiljøGIS.

​​

Habitatnatur viser arealer med de kortlagte lysåbne naturtyper, skovnaturtyper og sø-naturtyper, som var en del af datagrundlaget for den reviderede basisanalyse til Natura 2000-planer 2016-2021. Temaet består af Naturstyrelsens skovkortlægning (2004-2009), genkortlægning af lysåben natur (2010-2012) samt kortlægning af søer under 5 ha (2011-2012).


​Data der ligger i temaet Habitatnatur på Arealinformation blev senest opdateret i 2014 og er ikke længere gældende. Data kan i stedet ses på MiljøGIS.​


Arealinformation hvor temaet Habitatnatur er valgt

 

Gældende data kan ses på MiljøGIS

Temaet Habitatnatur blev udarbejdet som en brugervenlig løsning for kommuner og andre interessenter, så man let kunne tilgå informationer om de kortlagte naturtyper, der skulle være grundlag for Natura 2000-basisanalyserne. Senere rettelser på baggrund af bl.a. høring af Natura 2000-planerne har bevirket, at temaet Habitatnatur er forældet, da det ganske få steder afviger fra basisanalysens gældende data. Data kan i stedet ses på MiljøGIS.

Grundlaget for de endelige Natura 2000-planer 2016-2021

Det gældende grundlag for de endelige basisanalyser for Natura 2000-planer 2016-20121 kan ses på MiljøGISMarine naturtyper og vandløb

Habitatnatur-temaet på Arealinformation er forberedt til også at indeholde marine naturtyper og vandløb, men kom aldrig til at indeholde de pågældende data, derfor kan du ikke finde polygoner for disse signaturer.


Den foreløbige kortlægning af marine naturtyper vises i MiljøGIS. Der er ikke lavet en egentlig kortlægning af alle marine naturtyper som for terrestriske typer, da det både er meget kompliceret og dyrt i forhold til formålet. Som det fremgår af både basisanalyser og (til dels) MiljøGIS, så er den marine "kortlægning" en blanding af egentlig kortlægning, screening fra havoverflade og skøn – alt efter naturtype.

Habitatnaturtyper i tilknytning til vandløb er under kortlægning og vil indgå i næste generation af Natura 2000-basisanalyser.

Do​wnload fra MiljøGIS til eget GIS-system

MiljøGIS har et link til, hvordan man downloader til eget GIS-system. For at få det samlede temasæt til basisanalyserne, skal du vælge "hele landet". Datasættet Natura 2000-planer 2016-2021 ligger klar som zip-fil 


Følgegruppen for natur er informeret om de forældede data

Repræsentanterne fra SVANA har taget sagen op i Den miljøfaglige følgegruppe for natur for at informere om de forældede data og finde en fremadrettet løsning.