Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksIdeerne-fra-sidste-års-brugerseminar-har-slået-rødder

03-10-2013

 Ideerne fra sidste års brugerseminar har slået rødder

Hvad blev der af alle ideerne fra sidste års brugerseminar
I den sidste tid har man kunne læse om Danmarks Miljøportals Brugerseminar2013, som blev afviklet i DOK5000 i Odense og omhandlede: Hvordan skaber fælles miljødata fælles værdi for miljø og mennesker? Men hvad var det nu, som skete med sidste års ideer fra Brugerseminariet2012? 
 
I 2012 afholdte Danmarks Miljøportal sit første brugerseminar, hvor deltagerne kom med ideer og forbedringer til Miljøportalens systemer. Det affødte omkring 250 ideer og forslag. Et fantastisk flot resultat, der vidner om et stort engagement og lyst til at være med til at tegne fremtiden for Miljøportalen.
 
Efter brugerseminaret i 2012 blev ideerne kategoriseret af de miljøfaglige følgegruppeformænd, der hver især fik en kategori med ”hjem” til deres respektive følgegruppe. Herefter kunne følgegruppeformændene over for stabsgruppen og bestyrelsen præsentere, hvilke ideer man anbefalede at gå videre med.
 
Mange af ideerne er allerede blevet gennemført i 2013 eller er i fuld gang med at blive implementeret. Ca. 75 ideer er blevet løst med indførelsen af det nye Arealinformation og de nye fagdatavinduer, som blev kvalificeret på dette års Brugerseminar. Andre af ideerne er blevet tilgodeset i NaturAppl2,B-boringsprojektet og i PULS.
 
Synlighed og support er der også blevet arbejdet med, fx er hjemmesiden blevet relanceret og Danmarks Miljøportal er nu også at finde på Facebook. Dertil er der oprettet en dialogbaseret FAQ (Frequently asked questions)på portalen, som rigtig mange brugere hver dag læser eller deltager aktivt i. Endelig er der blevet produceret ca. 20 små film, der giver vejledning i, hvordan systemerne bruges. Det har vist sig at være en stor succes. Alle tiltag som følge af iderigdommen i 2012.
 
Fra Danmarks Miljøportals side skal der endnu engang lyde en stor tak for de mange gode ideer, som både nu og på længere sigt bidrager til at lette miljømyndighedernes opgaveløsning gennem portalens fælles digitale løsninger.
Ideerne og forslag har endvidere været det helt centrale input for bestyrelsen i arbejdet med en ny strategi. ”Danmarks Miljøportal strategi 2013-2017” blev præsenteret på Brugerseminariet 2013.
 
Læs mere om brugerseminaret 2013 her