Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksIndvindingsoplande-på-Arealinformation

10-06-2014

 Indvindingsoplande på Arealinformation

Nyt tema på Arealinformation

Temaet indvindingsoplande udenfor OSD, som indeholder arealer over indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser er kommet på Arealinformation.

Temaet er endnu tomt og afventer, at Naturstyrelsens bekendtgørelse om udpegning af administration mv. af drikkevandsressourcer vedtages. Den er pt. i høring indtil 6. juni 2014. Herefter forventer Miljøportalen, at Naturstyrelsen begynder at lægge data ind.