Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksInformationsmøde-for-fagapplikationsleverandør-omkring-den-fælles-offentliglige-rottedatabase

29-01-2014

 Informationsmøde omkring den fælles offentliglige rottedatabase

Projektgruppen og Danmarks Miljøportal inviterer fagapplikationsleverandør til informationsmøde om projektet.
​Mødet afholdes d. 5.februar kl 10 – 13 2014 hos Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV.
 
På mødet kan du møde projektgruppen og leverandøren af den fællesoffentlige rottedatabase, få viden om projektet og de services, der stilles til rådighed for fagapplikationerne og være med til at planlægge, hvordan fagapplikationsleverandørerne inddrages i projektet.
 
Program
• Velkommen til og præsentation af Miljøportalen
• Projektbeskrivelse. Gennemgang af projektet, formål, løsning og plan
• Integration med fagapplikationer. 
   - Hvilke services stilles til rådighed for fagapplikationer på rotteområdet?
   - Hvilke forventninger er der til fagapplikationerne fra projektets side?
• Fagapplikationleverandørernes behov for testmiljøer, etc fra projektet.
• Planlægning af inddragelse af fagapplikationsleverandørerne i projektet og koordination mellem projektet og leverandørerne.
• Tak for i dag og opsamling
 
Tilmelding skal ske til Ane Klok senest 3. februar 2014 på mail anklo@miljoeportal.dk.
 
Projektet 'Fælles offentlig rottedatabase' omfatter udvikling af en fælles offentlig rottedatabase til lagring, opdatering og udveksling af relevante data på rotteområdet mellem Miljøportalens parter.
 
Løsningen vil bestå af følgende overordnede komponenter:
• Basal brugergrænseflade til indtastning af data
• Servicelag til udstilling af data mod brugergrænseflade og eksterne systemer
• Datalager til opbevaring af data
 
Datalaget vil indeholde data, der løbende indberettes af kommunerne, hvilket giver Naturstyrelsen mulighed for at følge den aktuelle nationale udvikling på området. Dette er en forbedring i forhold til den nuværende situation, hvor kommunerne indberetter data en gang årligt. Et opdateret og forbedret datagrundlag vil samtidig bidrage til en mere effektiv opgaveløsning for Naturstyrelsens medarbejdere og en bedre og hurtigere bistand til kommuner og borgere i situationer, hvor Naturstyrelsens deltagelse i rottebekæmpelsen er nødvendig.
 
Løsningen vil udstille et servicelag, som giver parterne mulighed for at få udvidet deres eksisterende fagapplikationer ved at integrere til løsningen, hvorved kommunerne får adgang til automatisk indberetning via egne applikationer, samt lokale eller landsdækkende data på området.