Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksInformationsmøde-om-projektet-PULS-Badevand

16-02-2016

 Informationsmøde om projektet "PULS Badevand"

Danmarks Miljøportal inviterer til informationsmøde

​Invitation:

Projektgruppen på projektet 'PULS Badevand', med deltagere fra kommuner, Naturstyrelsen og Danmarks Miljøportal inviterer til informationsmøde om projektet, der omfatter udvikling af en fællesoffentlig database til lagring, opdatering samt EU-indberetning af data om badevandskvaliteten i Danmark.

Formålet med mødet er at

 • møde repræsentanter fra projektgruppen og leverandøren af den fællesoffentlige Badvandsdatabase.
 • informere leverandørerne af fagapplikationer på badevandsområdet om projektet, og de services der stilles til rådighed for fagapplikationerne.
 • informere leverandører om projektets fremdrift og kommende leverancer samt koordinere mellem projektet og leverandørerne.

Hvor:

Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV

Hvornår:

29-02-2016 kl 10 – 12.00

Målgruppe:

Fagapplikationsleverandører og laboratorier

 

SU: Deltagelse i mødet skal meddeles til miljoeportal@miljoeportal.dk senest den 26. februar 2016

 

Agenda for dagen:

 • Velkommen til og præsentation af Miljøportalen
 • Projektbeskrivelse
  • Gennemgang af projektet, formål, løsning og plan
 • Integration med fagapplikationer.
  • Hvilke services stilles til rådighed for fagapplikationer på badevandsområdet, og hvilke forventninger er der til fagapplikationerne fra projektets side
 • Information om projektets fremdrift og kommende leverancer
 • Fagapplikationsleverandørernes behov for testmiljøer
 • Formen på fremtidige møder
 • Tak for i dag og opsamling 

Invitationen er sendt til repræsentanter for leverandører af fagapplikationer til andre PULS-moduler:

 • DHI
 • NemPULS
 • Sweco
 • EnviDan
 • Frontmatec
 • Krüger
 • Andre som har set invitationen på miljoeportal.dk

Invitationen er sendt til følgende laboratorier og en informationsmail er sendt til Lab Danmark,

 • ALcontrol
 • AgroLab
 • ALS
 • Analytech
 • Eurofins
 • Højvang laboratoriet
 • Force Technology
 • Don's laboratorie
 • VBM laboratoriet
 • Tjekvand
 • Højmark-laboratoriet
 • NordLab
 • Andre som har set invitationen på miljoeportal.dk

Projektbeskrivelse:

Projektet omfatter udvikling af en fællesoffentlig database til lagring, opdatering, udstilling samt EU-indberetning af data om badevandskvaliteten i Danmark. Løsningen vil bestå af følgende overordnede komponenter:

 • Webdervices til inddatering, godkendelse samt adgang til data
 • En udvidelse af PULS-databasen med badevands- og kontrolstationer samt tilknyttede data
 • Udvidelse af Miljøportalens PULS-basis, den basale test-brugergrænseflade til indtastning og godkendelse af data

Databasen vil indeholde data, der løbende indberettes og opdateres af kommunerne og laboratorierne, hvilket gør det muligt automatisk at vise data på Danmarks Arealinformation. Offentligheden vil her have adgang til opdaterede data om badvandskvaliteten sideløbende med den seneste EU-klassifikation. Det er en forbedring i forhold til den nuværende arbejdsgang, hvor kommunerne indberetter data én gang årligt. Et opdateret og forbedret datagrundlag vil samtidig bidrage til en mere effektiv opgaveløsning i Naturstyrelsen.

Løsningen vil udstille webservices, som giver kommunerne og Naturstyrelsen mulighed for at få udvidet deres eksisterende fagapplikationer ved at integrere op imod PULS Badevand. Laboratoriernes opgave vil ligeledes kunne håndteres i lokale applikationer, hvorfra der automatisk indleveres data til PULS, i lighed med arbejdsgangen på de andre PULS-systemer.

Information om projektets fremdrift samt løbende dokumentation vil blive tilgængeligt på Danmarks Miljøportals hjemmeside: http://www.miljoeportal.dk/digital/Projekter/Sider/Badevand.aspx