Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksInformi-GIS-skal-udvikle-NYT-Arealinformation-

19-01-2012

 Informi GIS skal udvikle NYT Arealinformation

Danmarks Miljøportal har indgået aftale med Informi GIS om udvikling af NYT Arealinformation. Den nye løsning vil blive lanceret ultimo 2012. Formålet med NYT Arealinformation er bl.a. at Miljømyndighedernes opgaveløsning skal gøres enklere vha. fælles di
Danmarks Miljøportal har indgået aftale med Informi GIS om udvikling af NYT Arealinformation. NYT Arealinformation vil være det sted, hvor myndighederne udstiller alle deres relevante stedbestemte miljødata, og hvor hovedopgaven dermed er at vise fagdata på kort for myndighedsbrugere, borgere og virksomheder.
NYT Arealinformation skal skabe sammenhæng mellem arealrelaterede miljødata og vil være tilpasset myndighederne og offentlighedens behov. Den nye løsning vil blive lanceret ultimo 2012.

Fælles digitale løsninger

Miljømyndighedernes opgaveløsning gøres enklere vha. fælles digitale løsninger, der tager udgangspunkt i de fælles miljødata. Det nye Arealinformation skal endvidere bidrage aktivt til gennemførelse af den offentlige digitaliseringsstrategi.
 

Målsætninger

 
Projektorganisationen for Arealinformation har analyseret forskellige behov og har på den baggrund prioriteret de målsætninger, som den nye løsning skal opfylde. NYT Arealinformation skal bl.a. kunne rumme flere datamodeller og have en effektiv brugergrænseflade. Desuden skal NYT Arealinformation opfylde følgende:
 
  • Standardiseret og enkelt: løsningen skal være baseret på en standardplatform, hvilket betyder en lettere systemopdatering. Miljøportalens brugerstyring skal anvendes for at ensarte og lette styringen af roller og rettigheder for brugerne
  • Data-motorvej (integration): Arealinformation skal integrere til flere arealrelaterede miljødata, der er tilpasset myndighederne og offentlighedens behov
  • Tidstro data: er defineret som data, der i en arbejdsgang fra registrering til visning, kan vises på Arealinformation inden for mellem 20 sekunder og 5 minutter
  • Skalerbarhed, performance, oppe- og svartider: sikker, hurtig og stabil drift således, at brugerne oplever effektiv fremfinding og informationssøgning af arealrelaterede miljødata
  • Effektiv IT-arkitektur
  • Leverandøruafhængighed: det skal til enhver tid være muligt at skifte leverandør og tilføje nye leverancer fra andre leverandører for at sikre de mest omkostningseffektive og fremtidssikrede løsninger
  • Økonomi: omkostningerne til drift af Arealinformation skal reduceres bl.a. med henblik på at omfordele midler fra drift til udvikling
NYT Arealinformation baseres på løsningen ArcGIS fra ESRI, der anvendes globalt af mange offentlige og private virksomheder og som er, og vil blive, udviklet til at dække nuværende og fremtidige behov for at dele og vise arealrelaterede miljødata på kort.