Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksJord-”dating”-–-kom-af-med-dit-jord-til-en-som-mangler

29-10-2013

 Jord ”dating” – kom af med dit jord til en som mangler.

Region Hovedstaden har igangsat et projekt, som skal fremme en bæredygtig håndtering af overskudsjord.
​I den forbindelse er der igangsat 8 delprojekter, hvoraf Danmarks Miljøportal er central deltager i det største af projekterne – delprojekt 4 vedrørende udvikling af en Jordportal. 

Projektet ”Jordportalen” handler om udvikling af en webbaseret ”jorddating”, hvor folk, der enten vil af med jord eller ønsker at modtage jord, kan finde hinanden og lave aftaler omkring flytning og modtagelse af jord.

Visionen er, at Jordportalen skal understøtte en effektiv og energibesparende håndtering af jord til gavn for både brugerne og miljøet.
En indledende workshop med deltagelse af væsentlige aktører fra kommuner, region og Bygherre foreningen afholdes d. 6. november 2013.