Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksJordforureningsdata-slettes-fra-tingbogen-og-lægges-i-DKjord

01-07-2014

 Jordforureningsdata slettes fra tingbogen og lægges i DKjord

Fra 1. juli er det ikke længere muligt at hente oplysninger om jordforurening for fast ejendom i tingbogen.

Oplysningerne er blevet slettet i tingbogen, og bliver fremover lagt i DKjord, som er det centrale autoritative register for jordforureningsoplysninger.
Alle kan hente og se oplysninger om jordforureninger på Danmarks Arealinformation, hvor der også kan hentes en jordforureningsattest for en specifik matrikel.

Folketinget vedtog den 14. maj 2013 den planlagte ændring af jordforureningsloven (lov om ændring af lov om forurenet jord). 

Arbejdet med lovændringen, der blev påbegyndt i januar 2012, er dermed afsluttet. Med ét autoritativt register for jordforurening bliver det lettere at sikre pålidelige og opdaterede data om jordforureninger i Danmark.

Det lovgivningsmæssige arbejde har været en del af projektet ’DKjord Trin 3’. Implementering af Trin 3-projektet betyder desuden, at regionerne ikke længere skal indberette jordforureningsdata til Geodatastyrelsen (tidl. KMS).