Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksKatalog-over-slutbrugerløsninger-til-PULS

30-10-2015

 Slutbrugerløsninger til PULS

Læs hvilke slutbrugerløsninger, der kan smidiggøre registrering og indlevering af data til PULS-databasen.

​​​

Erfaringerne med PULS viser, at de kommuner, forsyninger og andre, der har købt eller udviklet en slutbrugerløsning er mere tilfredse. Hvorimod de brugere, der bruger PULS-basis, finder PULS besværligt at bruge. Det skyldes, at applikationen PULS-basis primært er udviklet til testformål og kun bør bruges som en nødløsning. 

Miljøportalen bruger pt. mange ressourcer på support på PULS-basis og vil derfor opfordre alle brugere til at anskaffe eller udvikle en slutbrugerløsning. Nedenfor præsenterer leverandørerne af slutbrugerløsningerne deres produkter, der er udviklet til at sende data ind og ud af Miljøportalens PULS-database. 


Katalog over slutbrugerløsninger til PULS


Regnbetingede udledninger​

Danmarks Miljøportal har kendskab til nedenstående slutbrugerløsninger, hvor data om regnbetingede udledninger (RBU) kan registreres og indleveres til PULS:

GIDAS (udviklet af EnviDan)


System2000 tilbagestopsmodul (udviklet af Frontmatec) 

Klar til skybrud?
Hurtig opsætning af logik mellem jeres pumpestationer 
God oversigt over alle stationer og deres bindinger 
Opsætning af recepter 
Kommunikations- og logikstyring til mere end én understation
Fleksibel ændring af strategier
Driftspersonalet kan selv lave recepter som kan udføres til en eller flere stationer på samme tid

NemPULS (udviklet af christianlykke.net)

NemPULS er et brugervenligt alternativ til Miljøportalens basale brugergrænseflade, PULS-basis.
Systemet er udviklet i tæt samarbejde med en række renseanlæg og myndigheder med fokus på at reducere de administrative byrder, der er forbundet med PULS. Nye funktioner bliver løbende tilgængelige, og som bruger er du med til at bestemme hvilke. 

OPUS-PULS​ (udviklet af Orbicon) 

OPUS-PULS er et modul til OPUS, der oversætter data for regnbetingede udløb, så de kan overføres til Miljøportalens PULS. 
Med OPUS-PULS lettes den administrative arbejdsgang, fejlregistreringer undgås og opdaterede data sikres. 
OPUS-PULS sikrer de samme data i Miljøportalens PULS og sørger for at opdatering af data kun skal ske ét sted. 

Læs om Holbæk kommunes brug af slutbrugerløsning i nyheden: "Nemmere indberetning af RBU-data” 


Spildevand

Danmarks Miljøportal har kendskab til nedenstående slutbrugerløsninger, hvor data om spildevand kan registreres og indleveres til PULS:

EnviPULS (udviklet af EnviDan)AnaMo (udviklet af Frontmatec)

​​AnaMo - unikt ledelsesværktøj til fremtidens drift
Giver ledelsen overblik og kvalitetssikring

AnaMo er et ledelsesværktøj, der fortæller om målingerne på anlæggene bliver overholdt. Der er lovkravsmæssige og daglige rapporter for den daglige drift. Dataene fås fra SCADA, indtastning eller PULS. AnaMo er også velegnet til benchmarking og asset management. 


DARTT (udviklet af Krüger)


NemPULS (udviklet af christianlykke.net)

Et lille udvalg af funktionerne i NemPULS:
  • Godkend og afvis resultater
    Få et hurtigt overblik over de analyseresultater, der venter på at blive godkendt eller afvist i PULS. 
  • Statistik og udvikling
    Sammenlign analyseresultater og feltmålinger ved hjælp af de indbyggede funktioner til at visualisere data med.
  • Opret prøver og feltmålinger samt afløbskontrol (kommer snart)

OPUS-PULS (udviklet af Orbicon) 

Automatisk overførsel af spildevandsdata
OPUS-PULS letter det administrative arbejde ved automatisk at overføre data i forbindelse med spildevandsplaner. Med OPUS-PULS slipper medarbejderne for at indtaste oplysninger manuelt i Miljøportalens PULS-Basis. Modulet har en vigtig funktion i og med, at det skaber et dataformat, så alle data bliver tilgængelige i én samlet database. 


Akvakultur

Danmarks Miljøportal har desuden kendskab til en slutbrugerløsning, hvor data om akvakulturanlæg (dambrug) kan registreres og indleveres til PULS:

NemPULS​ (udviklet af christianlykke.net)

Ejere af akvakulturanlæg har mulighed for at se og indberette feltmålinger, som eksempelvis vandmængde.

Opret et gratis prøveabonnement på www.nempuls.dk og prøv systemet uden forpligtigelser.