Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksKonkretisering-af-ændringer-i-services-fra-Danmarks-Arealinformation(DAI)

24-11-2017

 Konkretisering af ændringer i services fra Danmarks Arealinformation(DAI)

Læs om opgraderingen af Danmarks Arealinformation og de kommende ændringer i services

​​​​​

Som varslet den 18. august ​2017 er Danmarks Miljøportal i gang med at ændre services fra Danmarks Arealinformation. 

Danmarks Miljøportal er nu så lang i opgraderingen af Danmarks Arealinformation at der er nu flere detaljer om de kommende ændringer i services (WMS, WFS, REST) samt et samlet overblik til slut af denne nyhed.

Som allerede annonceret bliver DKJord-temaerne udskilt fra servicen "public" til deres egen nye service "DKJord". Det er temaerne:

 • DKJORD_NUANCERING
 • DKJORD_V2
 • DKJORD_V1

Dertil kommer at:

Temaerne fra Danmarks Arealinformation -Temagruppe "Husdyrgodkendelse" vil blive vist via deres egen nye service "Husdyr". Det er følgende temaer som vil blive flyttet fra "public" til "Husdyr":

 • KATEGORI3_NATUR
 • BES_NAT_BUFFERZONER
 • FOSFORKLASSER
 • NITRATKLASSER 
 • KVAELSTOF_RED_POT
 • NATURA2000_OPL

​Temaerne tilhørende Danmarks Arealinformation - profil "FKG Testdata" vil blive vist via deres egen nye service "FKG". Det er følgende temaer som vil blive flyttet fra "public" til "FKG":
 • FKG_brandhane
 • FKG_laering_udd_inst
 • FKG_redn_vej
 • FKG_and_dis
 • FKG_born_skole_dis

Nogle temaer fra temagruppen "Drikkevand og grundvand" vil fremover ikke ligge i Arealinformations database og dermed blive fjernet fra servicen "public". Temaerne vil stadig blive vist på Arealinformation men som service fra Miljøstyrelsens "Miljøgis". Det drejer sig om følgende temaer:
 • DRIKKEVANDS_INTER
 • FOELS_INDV_OMR
 • INDSATSOMR
 • Indv_opland_u_osd
 
Resten af servicen "public" vil blive omdøbt til en ny service "DAIdb". Det er følgende temaer som vil være omfattet af det:
 • BES_VANDLOEB
 • BES_NATURTYPER
 • FUGLE_BES_OMR
 • HABITAT_OMR
 • RAMSAR_OMR
 • NATUR_VILDT_RESERVAT
 • SOE_BES_LINJER
 • AA_BES_LINJER
 • SKOVBYGGELINJER
 • KIRKEBYGGELINJER
 • BES_STEN_JORDDIGER
 • FREDEDE_OMR
 • FREDEDE_OMR_FORSLAG
 • OMR_KLASSIFICERING
 • RAASTOFOMR
 • KYSTNAERHEDSZONE
 • BNBO
 • HNV
 • PAABUD_JFL
 • Overfladevandslinjer
 • INDSATSPLANER
 
Samtidig vil der ske de i august varslede ændringer i datamodellen for 1 temaer, som vil få en ekstra kolonne på: BES_STEN_JORDDIGER  

Derudover vil en række temaer som hører til Danmarks Arealinformation - temagruppe "Tilskudsordninger og drift af landbrugsjord" efter ønske fra dataejeren ikke længere blive vist. Det er følgende temaer som vil blive fjernet fra servicen "distribution":
 • NATURPERLER
 • DRIFTSBETINGET_HABITATNATUR (Driftsbetingede N2000-arealer)
 • FUGLEVENLIG_DRIFT
 • YNGLE_RASTE
 • AENDRET_AFVANDING (De Ydre Koge)
 • AREAL_U_STOTTE

Resten af servicen "distribution" vil blive omdøbt til en
ny service "Landbrugsdrift". Det er følgende temaer som vil være omfattet af det:
 • SFL_OMR
 • SAER_UDPEG_N2000
 • RYDNING
 • N2000_HYDROLOGI
 • HAELDNING_GT_6GR
 • DJF_LAVBUND
 • DJF_FGJOR

Servicen "landbrug" bliver fjernet. Denne service indeholder temaer som også findes i de andre services og er forældet.


Samlet set vil både servicen "public" og servicen "distribution" samt servicen "landbrug" forsvinde.

I stedet bliver der lavet 5 nye services: 

DKJord

Husdyr

FKG

DAIdb

Landbrugsdrift.

 ​

De oven beskrevne ændringer vil efter planen komme i produktion i midten af februar 2018 og vil være tilgængelig på Danmarks Arealinformations TEST miljø fra midten af januar 2018.

Den nye service DKJord vil allerede være tilgængelig inden jul, både på Danmarks Arealinformation test og produktionsmiljø.​