Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksLaeg-dine-VVM-data-i-Miljoeportalen

03-04-2014

 Læg dine VVM-data i Miljøportalen

Det er nu blevet muligt at indrapportere VVM-data på naturområdet til Danmarks Miljøportal.
Der bliver hvert år produceret og indhentet store mængder af data i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet), når der skal anlægges nye store byggeprojekter. Det er f.eks. data om miljøtilstanden, herunder kortlægning af naturtyper og biodiversiteten. Det er myndighederne, der har ansvaret for redegørelserne, men det er ofte større rådgivende ingeniørvirksomheder, som indsamler og udarbejder disse. VVM-data har hidtil ikke været samlet et sted, hvilket nu er blevet muligt, idet Danmarks Miljøportal har besluttet at åbne for indrapportering af VVM-data til Naturdatabasen. Det betyder, at myndighederne kan genanvende hinandens VVM-data, og sikre at offentligt finansieret data, ikke går tabt.

Det er en forudsætning for indrapporteringen, at data er indsamlet efter de tekniske anvisninger, der anvendes i Det Nationale Overvågningsprogram (NOVANA).  

Data kan indrapporteres til Naturdatabasen under anvendelse af naturwebservices i eget fagsystem eller Miljøportalens applikation, NaturAppl, som kan downloades her. For at kunne indrapportere til Naturdatabasen kræver det adgang til Miljøportalens systemer. Dette tildeles af den pågældende myndighed, der indsamles data for.    

I løbet af 2014 vil VVM-data blive offentlig tilgængelige på Danmarks Arealinformation, så alle kan få glæde af de indsamlede data. Det vil også sikre, at VVM-data kan genbruges til f.eks. nye VVM-redegørelser eller andre typer sagsbehandlinger, som sikrer et stærkt forvaltningsgrundlag på miljøområdet.