Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksMiljøportalen-søger-ny-sekretariatsleder

16-03-2015

 Miljøportalen søger ny sekretariatsleder

Kan du sætte retning og motivere – og har du lyst til at præge udviklingen i samarbejdet om fællesoffentlige natur- og miljødata i Danmark?
Danmarks Miljøportal har ansvaret for fællesoffentlig digital infrastruktur og systemer, der har central betydning for et ensartet, ajourført og let tilgængeligt datagrundlag på natur- og miljøområdet. Miljøportalen understøtter derigennem miljømyndighedernes opgaveløsning, fremmer digitale sagsgange og styrker formidlingen af miljødata til offentligheden. Miljøportalen er baseret på et unikt og perspektivrigt samarbejde mellem alle myndighedsniveauer og er organiseret i et fællesoffentligt partnerskab bestående af Miljøministeriet, KL og Danske Regioner. 
 
Som sekretariatsleder får du ansvaret for drift og udvikling af it-løsninger indenfor natur- og miljødataområdet. Brugerne er professionelle miljømedarbejdere fra offentlige myndigheder og den private sektor, interesseorganisationer og borgere, som henter relevante og opdaterede data om Danmarks natur og miljø på portalen.
 

Om jobbet

 
Du får ansvaret for at lede sekretariatet for Danmarks Miljøportal, der varetager portalens opgaver. Sekretariatet har 11 fastansatte medarbejdere, samt løst tilknyttede studenter medhjælpere.
 
Det forventes, at du kan tilrettelægge, styre og drive processer med høj produktivitet med et klart blik for det væsentlige, og at du kan holde overblik og samarbejde bredt med Miljøportalens interessenter.
 
Dine opgaver som sekretariatsleder bliver primært at
 • Yde rådgivning og betjening af bestyrelsen, herunder rådgive bestyrelsen om den strategiske videreudvikling af Danmarks Miljøportal
• Sikre samarbejdet med parterne bag Miljøportalen
• Lede og motivere sekretariatets medarbejdere
• Sikre stabil og sikker drift af portalens systemer og infrastruktur
• Sikre et frugtbart samarbejde med systemleverandører og interessenter
 
 

​Din profil

 
Vi søger en engageret person, der med venlig, humoristisk og udadvendt tilgang kan
• Sætte retning og motivere, og samtidig er resultatorienteret
• Skabe overblik over et stort opgavekompleks og prioritere opgaverne
• Begå sig i politisk styrede organisationer
• Samarbejde og formidle skriftligt og mundtligt  

Vi forventer endvidere, at du:
• Har erfaringer med økonomistyring og styring af it-projekter og/eller it-drift,
• Brænder for data og digitalisering
• Har dokumenteret erfaring med ledelse 
• Faglig baggrund med relevans for portalens opgaver, og gerne kendskab til miljøområdet


Vi tilbyder dig et spændende job som leder af et sekretariat med et engageret, dynamisk og effektivt miljø. Du vil få stor mulighed for at præge den videre udvikling af Miljøportalen, så den bliver til endnu større nytte for myndighederne på miljøområdet og offentligheden. Som sekretariatsleder har du ansvaret for det daglige arbejde i sekretariatet, og du refererer til bestyrelsen med repræsentanter for Danmarks Miljøportals parter. 

Løn- og ansættelsesvilkår er som for kontorchefer i staten og sker i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten” med en grundløn efter gruppe 1 inden for intervallet kr. 530.037,02 – 585.625,74 i aktuelt niveau. Herudover vil der være mulighed for at aftale individuelle tillæg. Ansættelsen vil som udgangspunkt ske på åremålsvilkår.
 
 
Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Søren Reeberg Nielsen tlf. 7254 5765.
 
Ansøgningsfrist: 26-03-2015 
 
Sådan søger du: Du søger elektronisk ved at klikke på "Søg stillingen" nederst i stillingsopslaget på mim.dk/ledige job. Dine oplysninger plus ansøgning og CV skal vi have senest den 26. marts 2015. Samtaler forventes at blive afholdt i uge 15 og 16 2015. Personlighedstest kan indgå i rekrutteringsprocessen.
 
Du kan læse mere om Miljøportalen her på hjemmesiden.

Danmarks Miljøportal betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.
 
Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab imellem Miljøministeriet, Kommunerne og Regionerne. Formålet med partnerskabet er at understøtte miljømyndighedernes forvaltning, sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, fremme digitale sagsgange på miljøområdet samt udstille miljødata for offentligheden. Portalsekretariatet har til huse hos Miljøministeriet, Geodatastyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 København NV.