Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNOVANA-data-på-Vestamager

30-06-2015

 NOVANA-data på Vestamager

Biodiversiteten på Kalvebod Fælled er blevet undersøgt vha. NOVANA-data fra Naturdatabasen.
​Michala Kristensen skriver speciale i Nature Management om biodiversitet på Vestamager. I specialet har hun bl.a. hentet NOVANA-data fra Arealinformation, Naturdata på Arealinformation og Naturdatabasen via http://naturdatainfo.miljoeportal.dk/ 

”Jeg har brugt NOVANA-data fra 60 prøvefelter på Kalvebod Fælled. Jeg har set på indikator-arter, dvs. arter der indikerer en god tilstand af naturtypen strandeng. De data jeg har brugt er fra de seneste 10 år.” 

Michala har været interesseret i at finde den rumlige fordeling af arter indenfor forskellige kategorier, fx hvor truede arter er, eller om de indikerer god tilstand af naturtypen. Formålet har været, at kunne identificere vigtige områder, hvor biodiversiteten skal prioriteres højt. 

På Kalvebod Fælled er der er projekt i gang med titlen Naturpark Amager  som bl.a. har til hensigt at skabe flere rekreative områder. Michala forklarer, at undersøgelsen af biodiversitet skal lede frem til at udpege områder, hvor biodiversiteten bør prioriteres højere end rekreation og omvendt finde velegnede områder til udvikling af det rekreative potentiale. 

Hvordan hentes naturdata?

​De data der bruges i specialet er hentet fra naturdatainfo.dk, DOF-databasen, Svampeatlas og Fugle & Natur. Michala beskriver de enkelte datakilder med ordene: ”Der er rigtigt mange data, men de er ikke altid så præcise i forhold til beliggenhed. Men NOVANA-data er præcise med beliggeheden, når de er blevet koblet til geografien”. 

Det har til gengæld krævet lidt benarbejde at komme i gang med at hente data fra naturdatainfo.dk: 
”Jeg har fået hjælp af jeres support. I overtog min skærm [fjernsupport, red.], fordi jeg ikke kunne finde ud af dynamisk udtræk. Bagefter lærte jeg det og kunne gøre det selv”, siger Michala. Desuden har hun et forbedringsforslag: ”Det ville være rart at vide, hvor mange data der er at finde på de forskellige monitoreringsprogrammer, da der er en begrænsning på 2.000 resultater, når man henter data. Måske har man brugt meget tid på kun at få lidt data ud”.  

Specialet er ikke helt færdigt, men konklusionen bliver en anbefaling af, hvilke områder der bør prioriteres højere i forhold til biodiversitet fremfor rekreation. ”Der er arter, vi skal passe på i fremtiden. Det er vigtigt, at vi prioriterer områderne rigtigt”, siger Michala. 

Afslutningsvis fortæller Michala, at udover en række sjældne ynglefugle huser Kalvebod Fælled også sjældne plantearter fx Brændeskærm, Blå iris og forskellige Orkidé-arter samt sjældne insekter fx dagsommerfuglen Ilia.