Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNaturdata-skal-kunne-anvendes

30-06-2015

 De mange naturdata skal kunne anvendes

Her kan du læse om, hvordan Miljøportalen arbejder på at gøre det lettere at hente data.

Naturdatabasen indeholder rigtig mange data om naturen, der er anvendelige for parterne, men også for andre interessenter fx studerende og forskere (se nyheden: NOVANA-data på Vestamager)​. Data lægges ind løbende, og der er nu ca. 7 mio. artsregistreringer i naturdatabasen. Miljøportalen får dog ofte henvendelser fra brugerne, der synes, det er besværligt at få data ud af databasen. Her kan du læse om, hvordan Miljøportalen arbejder på at gøre det lettere at hente data.

Naturdatabasen er udviklet for at få data ind

Naturdatabasen er opbygget på en måde der gør, at det ikke er så nemt at få data ud af databasen. Databasestrukturen er kompliceret, og da den blev udviklet var det med det formål at få data ind. Derfor kræver det kendskab til databasen at fremsøge data, fordi den er opbygget som den er.

Evaluering af Naturdatabasen

For at imødekomme behovet for lettere at få data ud af Naturdatabasen, er Miljøportalen i gang med at evaluere Naturdatabasen og dens opbygning. Den miljøfaglige følgegruppe for natur er i færd med en behovsafklaring, hvor de ved hjælp af brugerhistorier (use cases) skal klarlægge, hvad Naturdatabasen skal kunne i fremtiden. Arbejdet er i fuld gang, og der er allerede skrevet mere end 40 brugerhistorier. Den samlede evaluering forventes færdig inden udgangen af 2015 og vil blive offentliggjort på miljoeportal.dk. Læs mere om evalueringen i de kommende nyhedsbreve. 

Over 180 tekniske anvisninger i Naturdatabasen

Naturdatabasen understøtter over 180 tekniske forskellige anvisninger (feltskemaer)[1], der anvendes når myndighederne indsamler naturdata og når disse indberettes til Naturdatabasen. De tekniske anvisninger ser meget forskellige ud for de enkelte overvågningsprogrammer, og dette gør, at fx registreringen af arter sker i forskellige felter. Når man herefter skal fremsøge fx en art, er det med den nuværende Naturdatabase nødvendigt at vide, hvor i den tekniske anvisning arten er registreret for at kunne søge den frem. Det er en af de problemstillinger, der er fokus på i evalueringen af Naturdatabasen.    


Herunder kan du se en oversigt  over antallet af aktiviteter og arter, der er registreret i Naturdatabasen indenfor de overordnede monitoreringsprogrammer.

​ProgramområdeAntal registreringerAntal Arter
3 - §3 Besigtigelser271.1223.535.048
6 – Devano kortlægning41.628715.327
11 – Andre data [2]102.085388.207
111 - Novana naturtypeovervågning73.5712.205.697
112 - Novana artsovervågning18.92555.575
1031 - Kortlægning af levesteder   2.29216.155
Sum509.6236.916.009


Stigning i antallet af artsregistreringer

Arbejdet med at gøre data i Naturdatabasen mere tilgængelig er vigtig, i da der er mange brugbare data i Naturdatabasen der vil komme lettere i spil. Fx indeholder Naturdatabasen ca. 7 mio. artsregistreringer fordelt på godt 500.000 aktiviteter. Stigningen i antallet af arter der er registreret i Naturdatabasen har været markant over de sidste år, som følgende figur illustrerer:


Det er håbet at arbejdet med evalueringen af Naturdatabasen vil føre til lettere adgang til naturdata i fremtiden, hvormed de mange data vil komme yderligere til gavn for myndigheder, interesseorganisationer, virksomheder og borgere.   

--

[1] DCE er ansvarlige for de tekniske anvisninger, som du kan finde her: http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-interesserede/fagdatacentre/fdcbiodiversitet/

[2] Indeholder: NOVANA fugleovervågning, DOF fugledata, DMU besigtigelse, Artsfund (løsfund), småbiotoper

​​​