Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNaturregistreringer,-editering-af-geografier-og-brugen-af-NaturAppl2-

27-02-2013

 Naturregistreringer, editering af geografier og brugen af NaturAppl2

Du kan benytte Naturappl2 til editering af naturregistreringer. Læs desuden om brugen af NaturAppl2 i felten.
Du kan ikke længere registrere dine naturdata på naturdata.miljoeportal.dk. I fremtiden kan du benytte Naturappl2 eller andre produkter fra leverandører, der anvender de services som Danmarks Miljøportal stiller til rådighed for inddatering af naturdata. Du vil dog stadig kunne bruge naturdata.miljoeportal.dk til at hente dine naturdata ud af naturdatabasen via søgninger i træstrukturen.

Editering af geografier
Der er flere mulighed for at editere geografier på naturområdet i Danmark Arealinformation. Drejer det sig om et punkt, du kan registrere i Danmarks Arealinformation, kan du fra Naturappl2 indtaste dine koordinater. Hvis det er et polygon, kan du gøre det på flere måder.
1) Du kan tegne det besigtigede polygon i dit eget GIS-system. Når du har gjort det, kan du oploade GIS-filen via Naturappl2.
2) Du kan også vælge at tegne din besigtigelse i Danmarks Arealinformation og tage det nye polygons 'Objekt ID' og indtaste det i Naturappl2. Når du registrer dine naturdata i Naturapp2, vil systemet automatisk også lave tilstandsberegningen på de data, du registrerer. Du vil - fx når du skal registrere dit punkt, som du har brugt til 5 meter-cirkler - kunne registrere dine koordinater direkte i Danmarks Arealinformation via Naturappl2.


Hvordan er geografierne og dine naturregistreringer koblet sammen?

Geografier og naturregistreringer er koblet sammen via en 'nøgle', som bliver kaldt 'Objekt ID'. 'Objekt ID' er et entydigt nummer, som både findes i Naturdatabasen og Danmarks Arealinformation. Ved enten at bruge dette 'Objekt ID' i Danmarks Arealinformation eller i Naturappl2 kan du få oplysninger frem. Når du har fundet det sted i Danmarks Arealinformation, som du vil havde oplysninger om, kan du få fat i 'Objekt ID' for pågældende polygon, punkt eller linje direkte i brugergrænsefladen for Danmarks Arealinformation. Ved at indsætte pågældende 'Objekt ID' i Naturappl2, kan du fremsøge den eller de aktiviteter, som benytter pågældende polygon.

Det er også 'Objekt ID', du skal bruge, hvis du ønsker at lægge oplysninger i Naturdatabasen via NaturAppl2 koblet til en geografi (polygon, punkt eller linje) i Danmarks Arealinformation. Der er lavet en vejledning for, hvordan du henter naturdata for geografier i Danmarks Arealinformation, se: Brugermanual til NaturAppl2.

Naturapplikationen i felten

Du kan tage Naturappl2 med i felten, dog kan du først lave den endelige registrering i naturdatabasen, når du har forbindelse til et netværk. Applikationen er bygget op efter de feltskemaer på papir, som du kender i dag. Når der kommer nye feltskemaer til registrering i naturdatabasen, vil de automatisk komme med i applikationen. Naturappl2 vil automatisk blive opdateret, hver gang du åbner den. Den vil bl.a. opdatere, hvis der er nye feltskemaer, stednavne mm.

At gemme dokumenter og fotos

I Naturappl2 kan du nu også gemme dokumenter og fotos (direkte) fra det område, hvor du har lavet din registrering.

Samlet set afhjælper Naturapplikationen mange af de udfordringer, som har været på
naturdata.miljoeportal.dk.
NaturAppl2 kan downloades her.