Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNy-hjemmeside-til-helhedsorienteret-og-bæredygtig-jordhåndtering

31-03-2015

 Ny hjemmeside til helhedsorienteret og bæredygtig jordhåndtering

​ Danmarks Miljøportals bestyrelse har besluttet at iværksætte færdigudviklingen af en landsdækkende markedsplads for jord, som kan afhjælpe problemet med overskudsjord fra byggeprojekter. Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Bygherreforeningen, Region Hovedstaden, syv af landets kommuner og Danmarks Miljøportal.

Den kommende hjemmeside jordbase.dk er baseret på en prototype - jordportalen, finansieret af Region Hovedstaden og Danmarks Miljøportal i 2014. Prototypen har været afprøvet med succes, og den landsdækkende markedsplads forventes at gå i luften i sensommeren 2015.

Beslutningen om igangsættelse af færdigudviklingen kommer på baggrund af, at Realdania i januar 2015 har bevilget midler til, at Danmarks Miljøportal kan drifte hjemmesiden i en forsøgsperiode på to år. Støtten fra Realdania betyder, at det vil være gratis at benytte hjemmesiden i den to-årige periode.
Bestyrelsesmedlem og vicedirektør i Region Hovedstaden, Kristian Johnsen, glæder sig over, at hjemmesiden nu bliver en realitet.

”Prototypen har været afprøvet på en interessentgruppe bestående af såvel myndigheder som entreprenører og jordmodtagere, og her er den blevet rigtig godt modtaget. Med den nye hjemmeside udbredes konceptet til hele Danmark til gavn for miljøet samtidig med, at økonomi og bæredygtighed understøttes i byggebranchen”, siger Kristian Johnsen.

På hjemmesiden kan offentlige og private bygherrer, transportvirksomheder og andre i byggebranchen udbyde og finde projekter, som enten mangler jord eller har jord i overskud. Formålet med det digitale mødested er at skabe mulighed for at overskudsjord udnyttes bedst muligt.

Den nye jordbase vil give CO2-besparelser i form af færre lastbiler på vejene, og dermed et reduceret slid på vejnettet, hvilket understøtter samarbejdets vision om en mere effektiv og energibesparende håndtering af jord til gavn for både brugerne og miljøet. Herudover kan jordbasen medvirke til øget brug af de fællesoffentlige data i Miljøportalen, herunder fx data i DKjord.