Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNy-målarkitektur-fokuserer-på-at-få-værdi-ud-af-data-

07-04-2016

 Ny målarkitektur fokuserer på at få værdi ud af data

Den fulde version af Danmarks Miljøportals målarkitektur er nu tilgængelig

​​​

Målet med den nye målarkitektur er at sikre, at Miljøportalen - på trods af faldende bevillinger og stigende aktivitetsniveau - kan stille tidsvarende services til rådighed for de 100 IT-systemer, der integrerer med Miljøportalens systemer og portalens 100.000 direkte brugere. 

Specifikt er det målet, at:

  • ​det er blevet markant lettere og hurtigere at udvikle nye løsninger
  • at Danmarks Miljøportals position i det fællesoffentlige IT-landskab er blevet skærpet
  • at det er blevet markant lettere og hurtigere at få adgang til data, der passer til brugernes behov
  • at Miljøportalens løsninger kan udstilles på mobile platforme

 

Målarkitekturen er baseret på følgende overordnede principper, som Danmark Miljøportal arbejder hen imod:

  • at opsplitte inddata og uddata i separate databaser
  • at Danmarks Miljøportal er et samlet systemkompleks med så ens opbygning som muligt af de forskellige fagsystemer
  • at udnytte standardkomponenter mest muligt, særligt med fokus på modne fællesoffentlige standardkomponenter og Azures standardkomponenter

 

Miljøportalen er allerede nu ved at gennemføre en gradvis omlægning af Miljøportalens systemer til den nye målarkitektur. Denne omlægning vil foregå gradvist i takt med, at der skal understøttes nye forretningsbehov, og at der opnås finansiering til disse projekter. I første omgang arbejder Miljøportalen på en omlægning af DKJord og Naturdatabasen. De foreløbige resultater tegner meget lovende.

 

Den fulde version af Danmarks Miljøportals målarkitektur er tilgængelig via dette link: ​Målarkitektur for Danmarksmiljøpo​rta​l. Målarkitekturen er diskuteret og godkendt af en arkitekturgruppe fra parterne og efterfølgende godkendt af Danmarks Miljøportals bestyrelse. Sekretariatet vil løbende følge op på omlægningen af systemerne til den nye målarkitektur og informere om de løbende erfaringer.