Danmarks Miljøportal benytter Cookies

Vi benytter cookies til analyse i Google Analytics samt for at gøre din oplevelse på miljoeportal.dk bedre. Ønsker du ikke at benytte cookies kan disse slås fra i din browser.

Skip Navigation LinksNy-natur-på-Arealinformation

05-03-2015

 Ny beskyttet natur på Arealinformation

Naturstyrelsen har i perioden 2011-13 kortlagt beskyttede naturtyper på vegne af kommunerne. Den kortlagte natur er registreret i temaet 'Beskyttede naturtyper' på Danmarks Arealinformation

​​Naturstyrelsen har i perioden 2011-13 kortlagt beskyttede naturtyper på vegne af kommunerne. I alt er ca. 310.000 lokaliteter blevet luftfoto-tolket, og der er besigtiget ca. 39.500 arealer i felten. Læs mere. Kortlægningerne har derefter været i høring i kommunerne i 2014 og projektet er herefter afsluttet.

Den kortlagte natur er registreret i temaet 'Beskyttede naturtyper' på Danmarks Arealinformation (i temagruppen 'Naturbeskyttelse og Natura2000'). Hermed kan alle også offentligheden orientere sig om, hvor der er beskyttet natur. Spørger en borger/lodsejer om, hvordan man søger oplysningerne frem på Arealinformation, kan denne vejledning med fordel benyttes.

De naturtyper, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, tæller: vandløb, søer og vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe. Som følge af kortlægningen er antallet af hektar beskyttet natur forøget. En af de kommuner, hvor der er fundet rigtig meget 'ny' natur, er Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor der er fundet mere end 1.000 hektar. På nst.dk kan du se resultatet af kortlægningen for hver enkelt kommune.

De statslige besigtigelser, som Naturstyrelsen har foretaget, er desuden lagt ind i temaet 'Besigtigelse (Staten)' (i temagruppen 'Naturdata') med de tilknyttede arter i Naturdatabasen. Arts-registreringerne bliver tilgængelige, når leverandøren af Arealinformation har tilrettet funktionen 'Naturdata' på Danmarks Arealinformation.

Kortlægningen af natur har desuden fundet vej til landsdækkende medier, bl.a. skriver dr.dk: "En kortlægning af ny natur i hele landet viser, at der for eksempel i Billund er fundet, hvad der svarer til 7 Legoland-parker." Læs mere i artiklen: "Der er fundet masser af ny natur" på dr.dk